CCB CFfI CYMRU 2021

Wedi 19 mis o gyfarfodydd rhithwir, cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol blynyddol CFfI Cymru fel digwyddiad wyneb yn wyneb ar 18 Medi …

Eisteddfod Rithiol CFfI Cymru 2021

Bydd Eisteddfod flynyddol CFfI Cymru yn mynd yn ei flaen eleni ar draws rhith-lwyfannau’r sefydliad.  Yn cael ei gynnal dros gyfnod o bedwar diwrnod …

Cariad CFfI

Mae’n ffaith adnabyddus bod CFfI wedi cael ei ddefnyddio gan ei aelodau fel ‘asiantaeth cariad’ ar hyd y blynyddoedd. I …

HER ATV QUAD BIKES WALES

Am yr ail flwyddyn yn olynol, diolch i haelioni caredig Quad Bikes Cymru, mae CFfI Cymru yn cynnig cyfle i’w …

Ffermio ar ffilm yn ystod Covid-19

Yn dilyn cyfarfod diweddar gyda chynrychiolwyr Ffederasiwn Cymdeithas Tir Glas Cymru a Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI), rydym yn …

DIWEDDARIAD CORONAFIRWS

Dydd Llun, cyhoeddodd y Prif Weinidog Boris Johnson fesurau newydd sylweddol yn ymwneud a Covid-19 a chynghori pobl Prydain i …