CCB CFfI CYMRU 2021

Wedi 19 mis o gyfarfodydd rhithwir, cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol blynyddol CFfI Cymru fel digwyddiad wyneb yn wyneb ar 18 Medi …

Canlyniadau Diwrnod Amaeth

Cynhaliwyd ar ddydd Sul 15 Awst ar Faes Sioe Frenhinol Cymru. Stocmon Iau y Flwyddyn CFfI Cymru Stocmon Hŷn y …

Eisteddfod Rithiol CFfI Cymru 2021

Bydd Eisteddfod flynyddol CFfI Cymru yn mynd yn ei flaen eleni ar draws rhith-lwyfannau’r sefydliad.  Yn cael ei gynnal dros gyfnod o bedwar diwrnod …

Cariad CFfI

Mae’n ffaith adnabyddus bod CFfI wedi cael ei ddefnyddio gan ei aelodau fel ‘asiantaeth cariad’ ar hyd y blynyddoedd. I …

Calendr CFfI Cymru

Ar ôl yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb, mae CFfI Cymru yn edrych ymlaen yn fawr …

Gosod Berth |Hedge Laying

Ffair Aeaf Rithiol 2020 Virtual Winter Fair Canlyniadau / Results 4ydd / 4th – Luke Watts, Sir Benfro | Pembrokeshire …

Carcas Wyn | Lamb Carcass

Ffair Aeaf Rithiol 2020 Virtual Winter Fair 2020 O DAN 19 / UNDER 19 3ydd/3rd – Dani Harley, Brycheiniog | …

Ffair Aeaf Rithiol CFfI Cymru 2020

Bydd Ffair Aeaf flynyddol CFfI Cymru yn mynd yn ei blaen eleni ar draws rhith-lwyfannau’r sefydliad.  Yn cael ei gynnal ar ddydd Llun 30 Dachwedd …

HER ATV QUAD BIKES WALES

Am yr ail flwyddyn yn olynol, diolch i haelioni caredig Quad Bikes Cymru, mae CFfI Cymru yn cynnig cyfle i’w …

Ffermio ar ffilm yn ystod Covid-19

Yn dilyn cyfarfod diweddar gyda chynrychiolwyr Ffederasiwn Cymdeithas Tir Glas Cymru a Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI), rydym yn …

Blog Aelod Hŷn

Blog Mared Esyllt2il Ebrill, 2020 Cliciwch y botwm ehangu i ddarllen y blog ar dudalen lawn.

DIWEDDARIAD CORONAFIRWS

Dydd Llun, cyhoeddodd y Prif Weinidog Boris Johnson fesurau newydd sylweddol yn ymwneud a Covid-19 a chynghori pobl Prydain i …

Cylchlythyr

Clecs CFfI – Rhifyn Chwefror 2020 Dilynwch y ddolen isod er mwyn darllen rhifyn mis Chwefror o’n cylchlythyr.

Cylchlythyr

Clecs CFfI – Rhifyn 1 Dilynwch y ddolen isod er mwyn gweld Rhifyn 1 o’r Cylchlythyr ‘Clecs CFfI’.

Pennod 6 – Hannah Thomas

Pennod 6 – Hannah Thomas Elin Havard yn cyfweld Hannah Thomas Elin Havard o Frycheiniog sydd yn cyfweld Hannah Thomas …

Pennod 5 – Eirios Thomas

Pennod 5 – Eirios Thomas Endaf Griffiths yn cyfweld Eirios Thomas Endaf Griffiths o Geredigion sydd yn cyfweld Eirios Thomas …

Pennod 5 – Eirios Thomas

Pennod 5 – Eirios Thomas Endaf Griffiths yn cyfweld Eirios Thomas Endaf Griffiths o Geredigion sydd yn cyfweld Eirios Thomas …

Pennod 4 – Katie Davies

Pennod 4 – Katie Davies (Rhan 2) Angharad Menna Edwards yn cyfweld Katie Davies Angharad Edwards o Sir Benfro sydd …

Pennod 3 – Katie Davies

Pennod 3 – Katie Davies (Rhan 1) Angharad Menna Edwards yn cyfweld Katie Davies Angharad Edwards o Sir Benfro sydd …