Cefnogi pobl ifanc i ddyfod yn unigolion llwyddiannus

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.Digwyddiadau i ddod

View All
View Event

Nov

26

Cyngor CFfI Cymru

18:30pm
View Event

Nov

30

Ffair Aeaf Rhithiol CFfI Cymru 2020

9:00am
View Event

Dec

13

Diwrnod Dethol Rhyngwladol CFfI Cymru

10:00am

ELUSEN EIN
CADEIRYDD

2019-2020

Darllen Mwy

Y diweddaraf

View All
Read More

17 Nov 2020

Am yr ail flwyddyn yn olynol, diolch i haelioni caredig Quad Bikes Cymru, mae CFfI Cymru yn cynnig cyfle i’w …

Read More
Read More

17 Nov 2020

Er gwaethaf Coronavirus yn rhwystro calendr cystadlaethau’r CFfI, mae gan aelodau Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion achos i ddathlu gan …

Read More
Read More

14 Oct 2020

Am y tro cyntaf yn hanes 85 mlynedd y mudiad, mae aelodau CFfI Cymru wedi ethol eu cyngor yn rhithiol. …

Read More

Ein Noddwyr