Cefnogi pobl ifanc i ddyfod yn unigolion llwyddiannus

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.

CFfI Cymru Shop


Rhaglen Rhyngwladol 2022-23

Ymgeisiwch Nawr!


ELUSEN EIN
CADEIRYDD

2021-22

Darllen MwyDigwyddiadau i ddod

View all
View Event

Jan

14

Cynhadledd Agri23 Conference

10:00am
Plas Isaf, Corwen, Corwen, Denbighshire, LL210EW, United Kingdom
View Event

Jan

21

Council & sub committees | Cyngor & is-bwyllgorau

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Mar

04

Entertainment Festival | Gŵyl Adloniant

8:00am
View Event

Mar

26

Public Speaking | Siarad Cyhoeddus

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom

Y diweddaraf

View all
Read More

19 Oct 2022

On the 14th of October 2022, thirty-five members of Wales YFC headed to Cumbria on the first Rural Affairs Study …

Read More
Read More

17 Oct 2022

Roedd Calendr Rhyngwladol 2021-2022 yn orlawn, gydag amrywiaeth eang o deithiau ar gael, o interailing a hwylio i saffaris a …

Read More
Read More

27 Sep 2022

Teithiodd aelodau CFfI o bob cornel o Gymru i Faes y Sioe Frenhinol i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diweddar y …

Read More

Ein Noddwyr