Cefnogi pobl ifanc i ddyfod yn unigolion llwyddiannus

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.

YMUNWCH Â’R TÎM CFFIDigwyddiadau i ddod

View All

No events available.

ELUSEN EIN
CADEIRYDD

2019-2020

Darllen Mwy

Y diweddaraf

View All
Read More

26 Jan 2022

Yma yn Dŵr Cymru, mae gennym Dîm Rheoli Dalgylchoedd sy’n gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod dŵr o’r ansawdd gorau …

Read More
Read More

20 Jan 2022

Gall aelodau’r CFfI arbed 50% ar gost hyfforddiant tuag at ennill cymhwyster Sêl Las trwy gynllun disgownt FfCCFfI gyda Gwlân Prydain.

Read More
Read More

30 Sep 2021

Wedi 19 mis o gyfarfodydd rhithwir, cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol blynyddol CFfI Cymru fel digwyddiad wyneb yn wyneb ar 18 Medi …

Read More

Ein Noddwyr