Cefnogi pobl ifanc i ddyfod yn unigolion llwyddiannus

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.Digwyddiadau i ddod

View All
View Event

Mar

08

Clwb Darllen Hyderus | Flent Welsh speakers Book Club

19:00pm
View Event

Mar

08

Clwb Darllen Dysgwyr | Welsh Learners Book Club

20:00pm
View Event

Mar

09

Is-bwyllgor Cyllid a Rheoli

19:30pm
View Event

Mar

15

Sesiynau CFfI Bwtsiera | YFC Sessions Butchering

19:00pm

ELUSEN EIN
CADEIRYDD

2019-2020

Darllen Mwy

Y diweddaraf

View All
Read More

10 Feb 2021

Mae cefnogi hyfforddiant a datblygiad y genhedlaeth nesaf o gneifwyr a thrinwyr gwlân yn hanfodol i sicrhau sector defaid ffyniannus …

Read More
Read More

09 Feb 2021

Mae undebau ffermio Cymru a CFfI Cymru wedi ysgrifennu i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i fynegi pryderon …

Read More
Read More

02 Feb 2021

Yn CFfI Cymru rydym yn angerddol am yr amgylchedd ac yn credu’n gryf bod un digwyddiad llygredd yn un yn …

Read More

Ein Noddwyr