Cefnogi pobl ifanc i ddyfod yn unigolion llwyddiannus

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.

YMUNWCH Â’R TÎM CFFI

Ysgoloriaeth Seland NewyddDigwyddiadau i ddod

View All

No events available.

ELUSEN EIN
CADEIRYDD

2019-2020

Darllen Mwy

Y diweddaraf

View All
Read More

03 Jun 2021

Bydd ffermwyr ifanc yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth goginio a fydd yn amlygu cynnyrch Cymreig lleol a chynaliadwy. Nod ‘Tyrd …

Read More
Read More

24 May 2021

Mae arolwg ar gysylltedd digidol wedi dangos y bwlch enfawr rhwng ardaloedd trefol a rhai gwledig o ran mynediad i …

Read More
Read More

18 Mar 2021

Bydd Eisteddfod flynyddol CFfI Cymru yn mynd yn ei flaen eleni ar draws rhith-lwyfannau’r sefydliad.  Yn cael ei gynnal dros gyfnod o bedwar diwrnod …

Read More

Ein Noddwyr