Cefnogi pobl ifanc i ddyfod yn unigolion llwyddiannus

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.
Negeseuon o ddiolch

Gweinidog y Gymraeg
Ben Lake Aelod Seneddol Ceredigion

Digwyddiadau i ddod

View All
View Event

Apr

18

WEDI GOHIRIO – Diwrnod Gwaith Maes CFfI Cymru

8:00am
Rhuthun, Denbighshire, LL15 1PB, United Kingdom
View Event

Jun

14

Cyngor a Is-Bwyllgorau CFfI Cymru

8:00am
Canolfan CFfI, Llanelwedd, Llanfair ym Muallt, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Jun

28

Diwrnod Chwaraeon

8:00am
Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais, Aberyswyth, Ceredigion, SY23 3AR, United Kingdom

ELUSEN EIN
CADEIRYDD

2019-2020

Darllen Mwy

Y diweddaraf

View All
Read More

02 Apr 2020

Blog Mared Esyllt2il Ebrill, 2020 Cliciwch y botwm ehangu i ddarllen y blog ar dudalen lawn.

Read More
Read More

17 Mar 2020

Dydd Llun, cyhoeddodd y Prif Weinidog Boris Johnson fesurau newydd sylweddol yn ymwneud a Covid-19 a chynghori pobl Prydain i …

Read More
Read More

15 Mar 2020

Wrth i’r sefyllfa gyda Coronafirws (Covid-19) esblygu mae Ffederasiwn Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru yn cydnabod y bygythiad ac wrth i …

Read More

Ein Noddwyr Corfforaethol