Cefnogi pobl ifanc i ddyfod yn unigolion llwyddiannus

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.

Ymunwch â’r Tîm


Adroddiad Blynyddol 2021-2022
Digwyddiadau i ddod

View All
View Event

Nov

19

Eisteddfod 2022

8:00am
Ysgol Bro Gwaun, Heol Dyfed, Fishguard, Pembrokeshire, SA65 9DT, United Kingdom
View Event

Nov

19

NFYFC: English Winter Fair | Ffair aeaf Lloegr

8:00am
Bingley Hall, Stafford
View Event

Nov

28

Winter Fair | Ffair Aeaf

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Jan

21

Council & sub committees | Cyngor & is-bwyllgorau

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom

ELUSEN EIN
CADEIRYDD

2021-22

Darllen Mwy

Y diweddaraf

View All
Read More

07 Jul 2022

Unwaith yn rhagor, bydd CFfI Cymru yn cynnal y Pentref Ieuenctid yn Sioe Frenhinol Cymru eleni, yn dilyn bwlch o …

Read More
Read More

26 Jan 2022

Yma yn Dŵr Cymru, mae gennym Dîm Rheoli Dalgylchoedd sy’n gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod dŵr o’r ansawdd gorau …

Read More
Read More

20 Jan 2022

Gall aelodau’r CFfI arbed 50% ar gost hyfforddiant tuag at ennill cymhwyster Sêl Las trwy gynllun disgownt FfCCFfI gyda Gwlân Prydain.

Read More

Ein Noddwyr