Cefnogi pobl ifanc i ddyfod yn unigolion llwyddiannus

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.

Siop CFfI CymruELUSEN EIN
CADEIRYDD

2022-23

Darllen MwyDigwyddiadau i ddod

View all
View Event

Mar

04

Entertainment Festival | Gŵyl Adloniant

8:00am
View Event

Mar

26

Public Speaking | Siarad Cyhoeddus

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Apr

15

Field Day | Diwrnod Gwaith Maes

8:00am
Ceredigion, Wales
View Event

Apr

22

NFYFC: Performing arts – Entertainment | Celfyddydau perfformio- Adloniant

8:00am

Y diweddaraf

View all
Read More

21 Jan 2023

Mae’r sioe bob amser yn un o’r prif uchafbwyntiau i lawer o aelodau o bob rhan o Gymru ac ni …

Read More
Read More

18 Jan 2023

Dechreuodd cyn Pennaeth Gweithrediadau’r Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Mared Rand Jones ar ei rôl newydd fel Prif Weithredwr Ffederasiwn Ffermwyr …

Read More
Read More

16 Jan 2023

Siaradwyr Gwadd (Chwith i Dde): Rhidian Glyn, Llyr Jones, Rebecca Wilson a Nigel Owens MBE Ar ddydd Sadwrn y 14eg …

Read More

Ein Noddwyr