Cefnogi pobl ifanc i ddyfod yn unigolion llwyddiannus

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.Diweddaraf Coronafeirws CFfI

Digwyddiadau i ddod

View All
View Event

Sep

22

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2020 Is Bwyllgor Materion Gwledig

20:00pm
View Event

Sep

23

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2020 Is-Bwyllgor Cystadlaethau

20:00pm
View Event

Sep

24

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2020 CFfI Maldwyn

19:00pm
View Event

Sep

24

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2020 CFfI Ynys Môn

19:30pm

ELUSEN EIN
CADEIRYDD

2019-2020

Darllen Mwy

Y diweddaraf

View All
Read More

07 Sep 2020

Ailagor clybiau CFfI yng Nghymru, yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae’r gyfraith yn ei gwneud yn …

Read More
Read More

24 Jul 2020

Wrth i’r Sioe Frenhinol rithwir ddod i ben, dyma neges gan ein cadeirydd. Ar ran CFfI Cymru hoffwn ddiolch i …

Read More
Read More

23 Jul 2020

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn cydweithio eleni eto o ganlyniad i lwyddiant y wobr yn 2017 a …

Read More

Ein Noddwyr