Cefnogi pobl ifanc i ddyfod yn unigolion llwyddiannus

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.


Cyrsiau Hyfforddi Gwlân Prydain


ELUSEN EIN
CADEIRYDD

2022-23

Darllen Mwy

Siop CFfI Cymru
Digwyddiadau i ddod

View all
View Event

Apr

15

Field Day | Diwrnod Gwaith Maes

8:00am
Ceredigion, Wales
View Event

Apr

22

NFYFC: Performing arts – Entertainment | Celfyddydau perfformio- Adloniant

8:00am
View Event

Jun

11

Council & Sub committees | Cyngor & Is-bwyllgorau

8:00am
View Event

Jun

18

Sports Day | Diwrnod Chwaraeon

8:00am
Aberystwyth, Wales | Cymru

Y diweddaraf

View all
Read More

27 Feb 2023

Bydd pobl ifanc 10-28 oed gyda’u doniau amrywiol yn cynrychioli eu clybiau ac yn diddanu cynulleidfaoedd yn ystod penwythnos Gwledd …

Read More
Read More

15 Feb 2023

Mae gan CFfI Cymru hanes o ddathlu Dydd Miwsig Cymru, gyda’i sengl boblogaidd ‘Bydd Wych’, cân Rhys Gwynfor, yn llwyddiant …

Read More
Read More

21 Jan 2023

Mae’r sioe bob amser yn un o’r prif uchafbwyntiau i lawer o aelodau o bob rhan o Gymru ac ni …

Read More

Ein Noddwyr