Cefnogi pobl ifanc i ddyfod yn unigolion llwyddiannus

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.Digwyddiadau i ddod

View All
View Event

Apr

13

Sesiynau CFfI – Sbaeneg | YFC Sessions – Spanish

19:00pm
View Event

Apr

19

Sesiynau CFfI – Gosod Blodau | YFC Sessions – Flower Arranging

19:00pm
View Event

Apr

22

Sesiynau CFfI – Addurno Cacen | YFC Sessions – Cake Decoration

19:00pm
View Event

Apr

24

Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg

8:00am

ELUSEN EIN
CADEIRYDD

2019-2020

Darllen Mwy

Y diweddaraf

View All
Read More

18 Mar 2021

Bydd Eisteddfod flynyddol CFfI Cymru yn mynd yn ei flaen eleni ar draws rhith-lwyfannau’r sefydliad.  Yn cael ei gynnal dros gyfnod o bedwar diwrnod …

Read More
Read More

15 Mar 2021

Mae Gwlân Prydain a Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru wedi mwynhau perthynas gref ac wedi cydweithio mewn llawer o wahanol …

Read More
Read More

12 Mar 2021

O iaith y cariadon, i hêr-straeon; bwtsiera i fywyd myfyrwyr – mae CFfI Cymru yn lansio gwasanaeth newydd ac unigryw …

Read More

Ein Noddwyr