Cefnogaeth

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae CFfI Cymru yn ymrwymo i gynnig eu holl weithgareddau a gohebiaeth yn ddwyieithog, ac yn ymfalchio yn hynny. Dyma gynllun Iaith Gymraeg mae’r mudiad yn ei ddilyn.

Cynllun Iaith Gymraeg

Cysgliad

Pecyn meddalwedd sy’n werth eu lawrlwytho sy’n cynnwys gwirydd sillafu gramadeg Cysill a chasgliad geiriaduron Cysgeir. Mae’r meddalwedd ar ddim ar hyn o bryd i lawrlwytho i’ch cyfrifiadur.

Cysgliad

Helo Blod

Lle i gael cyfieithiadau neu cael cyngor i ddefnyddio mwy o Gymraeg mewn busnes neu elusen, sydd am ddim i’w defnyddio.

Helo Blod

Swyddi

Os yn chwilio am swydd gan ddefnyddio’ch Cymraeg, neu i hysbysebu swydd, mae nifer o wefannau i wneud hynny, gan gynnwys Lleol.Cymru.

Hysbysfwrdd Swyddi Cymru

Canllawiau

Dyma dudalen sydd yn cynnig cyngor ymarferol ar sut i gynnwys y Gymraeg yn eich sefydliad, gan gynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol, posteri ac ar e-byst.

Canllawiau