Coronafeirws Blogs News Newyddion Cylchlythyr Blogiau Datganiadau i'r wasg Canlyniadau Podlediadau Arall
Read article

07 July 2022

Unwaith yn rhagor, bydd CFfI Cymru yn cynnal y Pentref Ieuenctid yn Sioe Frenhinol Cymru eleni, yn dilyn bwlch o ...

Darllen Mwy
Read article

30 September 2021

Wedi 19 mis o gyfarfodydd rhithwir, cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol blynyddol CFfI Cymru fel digwyddiad wyneb yn wyneb ar 18 Medi ...

Darllen Mwy
Read article

21 July 2021

Bydd chwech o aelodau ffermwyr Ifanc Cymru yn cychwyn magu moch mis Medi eleni wedi iddynt ennill Cystadleuaeth Pesgi Moch ...

Darllen Mwy
Read article

03 June 2021

Bydd ffermwyr ifanc yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth goginio a fydd yn amlygu cynnyrch Cymreig lleol a chynaliadwy. Nod ‘Tyrd ...

Darllen Mwy
Read article

18 March 2021

Bydd Eisteddfod flynyddol CFfI Cymru yn mynd yn ei flaen eleni ar draws rhith-lwyfannau’r sefydliad.  Yn cael ei gynnal dros gyfnod o bedwar diwrnod ...

Darllen Mwy
Read article

15 March 2021

Mae Gwlân Prydain a Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru wedi mwynhau perthynas gref ac wedi cydweithio mewn llawer o wahanol ...

Darllen Mwy
Read article

12 March 2021

O iaith y cariadon, i hêr-straeon; bwtsiera i fywyd myfyrwyr – mae CFfI Cymru yn lansio gwasanaeth newydd ac unigryw ...

Darllen Mwy
Read article

10 February 2021

Mae cefnogi hyfforddiant a datblygiad y genhedlaeth nesaf o gneifwyr a thrinwyr gwlân yn hanfodol i sicrhau sector defaid ffyniannus ...

Darllen Mwy
Read article

09 February 2021

Mae undebau ffermio Cymru a CFfI Cymru wedi ysgrifennu i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i fynegi pryderon ...

Darllen Mwy