News
Read article

19 October 2022

On the 14th of October 2022, thirty-five members of Wales YFC headed to Cumbria on the first Rural Affairs Study ...

Read more
Read article

17 October 2022

Roedd Calendr Rhyngwladol 2021-2022 yn orlawn, gydag amrywiaeth eang o deithiau ar gael, o interailing a hwylio i saffaris a ...

Read more
Read article

27 September 2022

Teithiodd aelodau CFfI o bob cornel o Gymru i Faes y Sioe Frenhinol i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diweddar y ...

Read more
Read article

26 September 2022

Mae CFfI Cymru yn cadw Materion Gwledig wrth galon y mudiad, ac roeddem yn gyffrous ym mis Medi i groesawu ...

Read more
Read article

07 July 2022

Unwaith yn rhagor, bydd CFfI Cymru yn cynnal y Pentref Ieuenctid yn Sioe Frenhinol Cymru eleni, yn dilyn bwlch o ...

Read more
Read article

26 January 2022

Yma yn Dŵr Cymru, mae gennym Dîm Rheoli Dalgylchoedd sy’n gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod dŵr o’r ansawdd gorau ...

Read more
Read article

30 September 2021

Wedi 19 mis o gyfarfodydd rhithwir, cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol blynyddol CFfI Cymru fel digwyddiad wyneb yn wyneb ar 18 Medi ...

Read more
Read article

21 July 2021

Bydd chwech o aelodau ffermwyr Ifanc Cymru yn cychwyn magu moch mis Medi eleni wedi iddynt ennill Cystadleuaeth Pesgi Moch ...

Read more
Read article

03 June 2021

Bydd ffermwyr ifanc yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth goginio a fydd yn amlygu cynnyrch Cymreig lleol a chynaliadwy. Nod ‘Tyrd ...

Read more