News Arall
Read article

23 November 2023

Pafiliwn Llaethdy Mona ar Faes Sioe Môn oedd cartref Eisteddfod Genedlaethol CFfI Cymru eleni. Ar Dachwedd 18fed, croesawodd Ffederasiwn Ynys ...

Read more
Read article

20 October 2023

Rhwng y 13eg a’r 16eg o Hydref, fe deithiodd 45 o aelodau i Ogledd Iwerddon ar gyfer Taith Astudio flynyddol ...

Read more
Read article

09 October 2023

Ddydd Sul 8 Hydref, aeth aelodau o bob rhan o Gymru i Ganolfan CFfI Cymru yn Llanfair-ym-Muallt ar gyfer Diwrnod ...

Read more
Read article

25 September 2023

Ar 16 Medi 2023, etholwyd Mrs Sarah Lewis o Lanrhaeadr Ym Mochnant yn Sir Drefaldwyn yn Llywydd newydd Clybiau Ffermwyr ...

Read more
Read article

18 September 2023

Teithiodd aelodau CFfI ar draws Cymru i Gaerdydd i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddoldiweddar y mudiad. Yn ystod y CCB ar ...

Read more
Read article

25 July 2023

Lansiwyd cystadleuaeth Prif Gynhyrchydd Porc newydd ar ddydd Mawrth Sioe Frenhinol Cymru. Yn ystod Derbyniad Materion Gwledig CFfI Cymru ar ...

Read more
Read article

17 July 2023

Mae CFfi Cymru yn un o brif gefnogwyr Wythnos Diogelwch Fferm 17-21 Gorffennaf, sy’n cael ei rheoli a’i hariannu gan ...

Read more
Read article

09 May 2023

Teithiodd pobl ifanc ledled Cymru i Faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ar gyfer Gŵyl Siarad Cyhoeddus CFfI Cymru ...

Read more
Read article

25 April 2023

Yn dilyn Taith lwyddiannus Fforwm Ieuenctid i Winter Wonderland yng Nghaerdydd yn Ionawr 2023, gwelwyd cyfle i drefnu taith arall ...

Read more