Blogs News
Read article

02 April 2024

Aeth 43 aelod o bob cwr o Gymru i Glan-llyn am yr hyn a addawyd i fod yn benwythnos llawn ...

Read more
Read article

25 March 2024

Ddydd Sul 24 Mawrth, daeth cannoedd o aelodau CFfI o bob rhan o Gymru ynghyd ar faes y Sioe Frenhinol ...

Read more
Read article

01 March 2024

Ddydd Gwener 1 Mawrth 2024, aeth tua 100 o aelodau CFfI Cymru i lawr i draeth Cefn Sidan yn Sir ...

Read more
Read article

21 February 2024

Cafodd gynrychiolwyr o CFfI Cymru eu gwahodd i fynychu cynhadledd yr NFU a gafodd ei gynnal yn yr ICC yn ...

Read more
Read article

13 February 2024

Ar 10fed o Ionawr 2024, teithiodd aelodau, swyddogion, a chefnogwyr o bob rhan o Gymru i lawr i Gaerdydd i ...

Read more
Read article

08 December 2023

Yn Sioe Frenhinol Cymru eleni, cafodd dwy wobr eu lansio er mwyn dathlu aelod ac arweinydd CFfI Cymru sydd wedi ...

Read more
Read article

23 November 2023

Pafiliwn Llaethdy Mona ar Faes Sioe Môn oedd cartref Eisteddfod Genedlaethol CFfI Cymru eleni. Ar Dachwedd 18fed, croesawodd Ffederasiwn Ynys ...

Read more
Read article

20 October 2023

Rhwng y 13eg a’r 16eg o Hydref, fe deithiodd 45 o aelodau i Ogledd Iwerddon ar gyfer Taith Astudio flynyddol ...

Read more
Read article

09 October 2023

Ddydd Sul 8 Hydref, aeth aelodau o bob rhan o Gymru i Ganolfan CFfI Cymru yn Llanfair-ym-Muallt ar gyfer Diwrnod ...

Read more