Coronafeirws Blogs News Newyddion Cylchlythyr Blogiau Datganiadau i'r wasg Canlyniadau Podlediadau Arall
Read article

24 July 2020

Wrth i’r Sioe Frenhinol rithwir ddod i ben, dyma neges gan ein cadeirydd. Ar ran CFfI Cymru hoffwn ddiolch i ...

Darllen Mwy
Read article

23 July 2020

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn cydweithio eleni eto o ganlyniad i lwyddiant y wobr yn 2017 a ...

Darllen Mwy
Read article

15 July 2020

Bydd Mudiad y Ffermwyr Ifanc yn cyflwyno arlwy gwahanol ond adnabyddus o’r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd eleni. Y Sioe Frenhinol ...

Darllen Mwy
Read article

06 July 2020

Yn dilyn cyfarfod diweddar gyda chynrychiolwyr Ffederasiwn Cymdeithas Tir Glas Cymru a Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI), rydym yn ...

Darllen Mwy
Read article

12 May 2020

Mae’r cofrestru ar gyfer Cystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a CFfI Cymru 2020 ar agor Bydd y genhedlaeth nesaf ...

Darllen Mwy
Read article

28 April 2020

Mae Ben Lake, AS Ceredigion, wedi cyflwyno Cynnig Cynnar-yn-y-dydd yn y Senedd yn cymeradwyo Clybiau Ffermwyr Ifanc ar draws Cymru am ...

Darllen Mwy
Read article

17 March 2020

Dydd Llun, cyhoeddodd y Prif Weinidog Boris Johnson fesurau newydd sylweddol yn ymwneud a Covid-19 a chynghori pobl Prydain i ...

Darllen Mwy
Read article

15 March 2020

Wrth i’r sefyllfa gyda Coronafirws (Covid-19) esblygu mae Ffederasiwn Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru yn cydnabod y bygythiad ac wrth i ...

Darllen Mwy
Read article

13 March 2020

Mae Canolfan CFfI Cymru yn paratoi i groesawu aelodau o bob cwr o Gymru i Faes y Sioe yn Llanelwedd ...

Darllen Mwy