Dysgu Cymraeg

Erbyn hyn, y Gymraeg yw’r iaith sy’n tyfu cyflymaf yn y DU, yn ôl Duolingo. Gyda mwy na 1.5 miliwn o bobl yn dewis dysgu Cymraeg trwy’r ap hyd yma.

BBC News, 17eg o Ragfyr, 2020

Geirfa Cymraeg CFfI Cymru


Felly beth am ymuno â’r miloedd o bobl sydd eisoes wedi mentro i ddysgu’r Iaith Gymraeg? A ninnau yn nghanol cyfnod clo, mae nawr yn adeg cystal ag erioed i mynd amdani. Felly beth ydych chi’n aros amdano? Gwelir isod amrywiaeth o apiau (apps), dosbarthiadau ac adnoddau gwych a medru’r eich cynorthwyo chi wrth ddysgu.

Adnoddau Digidol Am Ddim