Cystadlaethau

View Competition

Eisteddfod

Dewch i gystadlu neu ymweld a Eisteddfod CFfI Cymru am flas o ddiwylliant Cymru! Mae Eisteddfod CFfI Cymru yn rhoi …

View Competition
View Competition

Ffair Aeaf

Yn ystod y Ffair Aeaf a gynhelir ar Faes Sioe Frenhinol Cymru, bydd aelodau’r CFfI yn cystadlu mewn nifer o …

View Competition
View Competition

Gwledd Adloniant

Gadewch i aelodau’r CFfI eich diddanu yn ein Gwledd Adloniant blynyddol! Mae’r genre yn cylchdroi yn flynyddol rhwng Drama, Pantomeim …

View Competition
View Competition

Siarad Cyhoeddus

Mae’r Diwrnod Siarad Cyhoeddus yn gyfle i aelodau ddangos eu sgiliau siarad cyhoeddus mewn cystadlaethau megis dadlau, siarad ar ôl …

View Competition
View Competition

Diwrnod Gwaith Maes

Mae’r Diwrnod Maes yn cynnwys cystadlaethau sydd â chysylltiadau cryf â’r diwydiant amaethyddol a sgiliau gwledig. Mae’r digwyddiad hwn yn …

View Competition
View Competition

Diwrnod Chwaraeon

Cyfle i aelodau CFfI brofi eu ffitrwydd corfforol yn ystod Diwrnod Chwaraeon blynyddol CFfI Cymru. Mae’r cystadlaethau yn amrywio o …

View Competition
View Competition

Sioe Frenhinol Cymru

Sioe Frenhinol Cymru yw uchafbwynt y flwyddyn ar gyfer nifer o aelodau’r CFfI.  Mae’r wythnos yn llawn cystadlaethau megis cneifio, …

View Competition