Sioe Frenhinol Cymru

Sioe Frenhinol Cymru yw uchafbwynt y flwyddyn ar gyfer nifer o aelodau’r CFfI. 

Mae’r wythnos yn llawn cystadlaethau megis cneifio, dawnsio, barnu stoc a threfnu blodau.

Mae Canolfan CFfI Cymru yn ganolbwynt i fwrlwm o weithgareddau yn ystod yr wythnos gydag aelodau, cefnogwyr a’r cyhoedd yn dal cipolwg o’r cystadlu.

Yr wythnos hon hefyd yw un o’r achlysuron cymdeithasol mwyaf yng nghalendr y CFfI gyda dros 15,000 o bobl ifanc yn mynychu’r Pentref Ieuenctid sy’n cael ei drefnu gan CFfI Cymru.