Mae’r Iaith Gymraeg yn perthyn i ni gyd.

Croeso i’r Gornel Gymraeg! Yma bydd posib gweld y diweddaraf ynghylch y Gymraeg o fewn CFfI Cymru. O’r geiriau Cymraeg wythnosol i dempledi defnyddiol, bydd rhywbeth ar gyfer pawb.

Sengl gyntaf un Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru!

Mae Aelodau Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru wedi recordio sengl sef fersiwn o gân Rhys Gwynfor, ‘Bydd Wych’. Mae’r sengl yn cael ei rhyddhau ar y 7fed o Chwefror – prynnwch ar iTunes nawr!
Diolch i adran Gymraeg y Llywodraeth am ariannu’r prosiect sydd am fod yn codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl drwy hel arian i’r elusen meddwl.org.

Lysh Cymru

Gwaith Cartref Eisteddfod CFfI Cymru 2019

Cara Dy Gorff, Cara Dy Hun

“Ro’n i’n arfer meddwl fy mod i’n dew. Ro’n i’n arfer meddwl na allwn i wisgo topiau dros y bogel, na sgertiau byr nac unrhyw jîns nad oedden nhw’n elastig. Ond mi ro’n i’n anghywir – mae gan bob corff hawl i gael yr un breintiau yn union. Oherwydd eich bod chi’n brydferth, rydych chi’n ddynol, ac rydych chi’n deilwng – yn union fel pawb arall.”​- Seren Phillips, CFfI Llawhaden, Sir Benfro, yn son am ddelwedd y corff a’r pwysigrwydd i garu eich hunain yn yr oes sydd ohoni. Ewch i ddarllen ei blog ar wefan #LyshCymru

MELYS, MOES, MATILDA!

Matilda – clasur o ffilm sy’n codi gwên yn ôl Mari Glwys o CFfI Pontsian, Ceredigion. Dyma adolygiad ganddi i #LyshCymru …

Clasur o ffilm sy’n gwneud iddi ‘Roald-io’ chwerthin!

Llwyfan Llenyddol CFfI Cymru

Enillydd Cadair Eisteddfod CFfI Cymru 2019 oedd Twm Ebbsworth, o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog, Ceredigion. Dyma ei gerdd fuddugol, sy’n sôn am y ffoadur, Mohamad Karkoubi, wnaeth ffoi o Aleppo, Syria i Gymru gyda’i deulu ifanc. Mae e bellach yn gweithio fel gof yn Nhregaron…

Llwyfan Llenyddol CFfI Cymru

Enillydd Coron Eisteddfod CFfI Cymru 2019 oedd Sion Jenkins, o Glwb Ffermwyr Ifanc Clunderwen, Sir Benfro. Dyma ei stori fer fuddugol…

*Rhybudd – iaith anweddus ar brydiau ac o natur rywiol

Sengl CFfI Cymru

Diolch i Lysh Cymru am roi sylw i sengl CFfI Cymru, darllenwch isod am y sengl ac i ddysgu mwy am Rhys Gwynfor.
Mae’n Ddydd Miwsig Cymru ar y 7fed Chwefror – diwrnod i ddathlu pob math o gerddoriaeth a miwsig Cymraeg. Nos Wener yma, bydd Mudiad y Clybiau Ffermwyr Ifanc yn lansio fersiwn o sengl yr artist Rhys Gwynfor, Bydd Wych – a bydd canran o elw’r sengl yn mynd tuag at elusen iechyd meddwl, meddwl.org. Dewch i ddysgu rhagor am Rhys…

Pridd

Soil

Coeden

Tree

Digwyddiad

Event

Newydd

New

Cynhadledd

Conference

Byd

World

Her

Challenge

Croeso

Welcome