Mae rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd yn ddiweddar ym myd cerddoriaeth Cymraeg. Mae yna ysbryd ac ymdeimlad o ryddid creadigol sydd wedi bywiogi gwneuthurwyr cerddoriaeth ifanc.

DJ Huw Stephens, 2019

Gwrando

Pam lai na deifio mewn i Sîn Gerddoriaeth Cymraeg? Mynd ar daith gyda rhai o’ch hoff enwogion? Ymgolli eich hun mewn podlediad? Neu wrando ar alawon Celtaidd poblogaidd? Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd.

Y Pod

Beth sydd yn well na ymgolli eich hun mewn podlediad? Wel, ymgolli eich hun mewn podlediad Cymraeg wrth gwrs!

Medru’r canfod pob math o bodlediadau Cymraeg ar “Y Pod” gan gynnwys y podlediad “CFfI a Fi”

Cân yr wythnos | Song of the week

Gan ddod â’r caneuon Cymraeg gorau ynghyd – gan dynnu sylw at rai o’r caneuon rhyfeddol sydd gan artistiaid a bandiau Cymru i’w cynnig.

Pa un fydd eich ffefryn?

S4C Clic

Beth am wylio “Iaith ar Daith” ar S4C Clic, a dilyn rhai o’ch hoff enwogion ar eu taith trwy Gymru wrth iddynt ddysgu’r iaith?

Rhowch y tegell ymlaen; rhowch eich traed i fyny; eisteddwch yn ôl a mwynhewch!

BBC Radio Cymru

Wrth eich bodd yn gwrando ar y radio a chlywed amrywiaeth o alawon newydd a newyddion cyfredol?

Wel ewch draw i BBC Radio Cymru heddiw – gorsaf radio genedlaethol yr Iaith Gymraeg.

Cariad at Iaith

Love for Language

Mae’r gyfres boblogaidd S4C “Cariad at Iaith” yn ôl. Cliciwch y ddolen uchod i wylio’r holl benodau.

Neu beth am roi cynnig ar y gwersi fideo? Gallwch ddilyn y rhain yn eich amser eich hun, ac o gysur eich cartref.

S4C Dysgu Cymraeg

Tudalen – YouTube – Channel

Mae S4C wedi creu sianel YouTube yn benodol ar gyfer dysgwyr Cymru ar bob lefel.

Mae clipiau ar gyfer coginio, ymarfer geirfa a llawer mwy. Felly beth am edrych heddiw?

Iechyd Da, Mitching neu Cwtch

Pa un o’r ymadroddion llafar uchod sy’n ffug yn eich barn chi? Pam rydych yn hapus gyda’ch ateb cliciwch i wrando ar Ruth Jones yn datgelu’r ateb