Gwledd Adloniant

Gadewch i aelodau’r CFfI eich diddanu yn ein Gwledd Adloniant blynyddol!

Mae’r genre yn cylchdroi yn flynyddol rhwng Drama, Pantomeim ac Adloniant ac maent yn arddangos talent aelodau o bob cwr o Gymru, a hynny drwy’r Gymraeg a’r Saesneg.

Dyma gyfle unigryw i nifer o actorion y dyfodol i berfformio ar lwyfan proffesiynol gyda chyfleusterau newydd a chymorth rheolwyr llwyfan profiadol.

Yn ogystal â’r Adloniant i’r aelodau i fwynhau, bydd cystadleuaeth gref rhwng yr aelodau sy’n cystadlu dros eu Sir am Aelod Hŷn ac Iau y flwyddyn yng Nghyrmu.

Blwyddyn y Drama yw 2024, digwyddiad na ddylwch eu methu sy’n gyfle i weld egin actorion ac actoresau o bob rhan o Gymru yn cystadlu dros gyfnod o ddau ddiwrnod.

2024

8fed - 9fed o Fawrth 2024

2023

4ydd-5ed Mawrth 2023

View Gallery