Gwledd Adloniant

Gadewch i aelodau’r CFfI eich diddanu yn ein Gwledd Adloniant blynyddol!

Mae’r genre yn cylchdroi yn flynyddol rhwng Drama, Pantomeim ac Adloniant ac maent yn arddangos talent aelodau o bob cwr o Gymru, a hynny drwy’r Gymraeg a’r Saesneg.

I lawr o actorion ymflagurol mae hwn yn gyfle unigryw i berfformio ar lwyfan proffesiynnol gyda chyfleusterau cyfoes a gyda chymorth rheolwyr llwyfan profiadol.

Yn ogystal â’r Adloniant i aelodau ei fwynhau, mae cystadleuaeth gref rhwng aelodau sy’n cystadlu am eu Sir yn aelod Hŷn ac Iau y flwyddyn yng Nghymru.

Blwyddyn y dramau fydd 2020, bydd hwn yn ddigwyddiad na ddylid ei fethu ac yn gyfle i weld egin actorion ac actoresau o bob rhan o Gymru yn cystadlu dros ddau ddiwrnod.

2023

4ydd-5ed Mawrth 2023