Eisteddfod

Dewch i gystadlu neu ymweld a Eisteddfod CFfI Cymru am flas o ddiwylliant Cymru!

ydd Eisteddfod CFfI Cymru yn rhoi cyfle i aelodau berfformio yn y Gymraeg a’r Saesneg mewn amrywiaeth o gystadlaethau megis canu, llefaru, sgetsys a meim.

Eisteddfod yr CFfI yw’r unig Eisteddfod ddwyieithog o’i fath yng Nghymru.

Cynhaliodd Ffederasiwn Clwyd yr Eisteddfod yn 2019 a gynhaliwyd yn Neuadd William Aston, Wrecsam. Hoffai CFfI Cymru ddiolch i bawb a fu’n ymwneud â threfnu’r digwyddiad.

Cystadlodd dros 700 o aelodau yn y cystadlaethau gwaith cartref a llwyfan. Llongyfarchiadau i Ffederasiwn Clwyd am ennill y tlws cyffredinol.