Diwrnod Chwaraeon

Cyfle i aelodau CFfI brofi eu ffitrwydd corfforol yn ystod Diwrnod Chwaraeon blynyddol CFfI Cymru.

Mae’r cystadlaethau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn a’n profi sgiliau aelodau ac wedi cynnwys popeth o bêl-rwyd i rownderi. yn y gorffennol.

2022

19fed Mehefin 2022