Digwyddiadau yng Nghanolfan CFfI Cymru, Llanelwedd

_________

Llogi Ystafell

EIN CYFLEUSTERAU

Mae gan Ganolfan CFfI Cymru gyfleusterau ar gael i’w llogi. Bydd ein hystafell gyfarfod/hyfforddiant yn lletya tua 45 o bobl yn null theatr ac 20 o bobl mewn cynllun ystafell fwrdd.

Mae archebion yn cynnwys:

  • Ystafell gyfarfod, naill ai yn Theatr, Ystafell Fwrdd, Gweithdy neu Gynllun Digwyddiadau
  • Ardal Caffi
  • Wi-Fi
  • Sgrin Cyflwyno – Teledu
  • Cyfleusterau Lluniaeth
  • Digonedd o Barcio Am Ddim
  • Opsiwn hybrid (gyda thâl ychwanegol)

Cynllun Ystafell

Ardal: 53m2

Gellir trefnu’r ystafell amlswyddogaethol hon yn y cynlluniau canlynol:


Opsiynau Hybrid

Am dâl ychwanegol, gellir ychwanegu pecyn hybrid, sy’n cynnwys camera a meicroffon ystafell fwrdd, i ganiatáu ar gyfer cyfarfodydd hybrid.


Ardal Caffi

Ardal: 28m2

Mae ardal y Caffi yn cynnwys seddi ychwanegol a lle i ddarparu lluniaeth.


Ymholiadau ac Archebion

E-bost: accounts@yfc-wales.org.uk

Ffôn: 01982 553502