Newyddion

Sgript Pontsian yn plesio yn y Gymraeg a chast Llys-y-frân yn serennu yn y Saesneg!

Trefnwyd penwythnos llwyddiannus gan y Ffermwyr Ifanc ar eu hymweliad diweddar a Galeri Caernarfon gydag aelodau o Gymru gyfan yn cystadlu mewn cystadleuaeth Drama Cymraeg a Saesneg.

Bu chwe chlwb yn agor y cystadlu ar y dydd Sadwrn gydag aelodau yn cymryd y cyfle wedi brwydro ei ffordd i’r ffeinal yn y rowndiau sirol. Daeth saith sir i ddilyn a’i chynyrchiadau i’r ffeinal Saesneg gyda nifer dda o aelodau yn cael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau perfformio, cynhyrchu, cyfarwyddo, sgriptio a chymorth cefn llwyfan.

Roedd beirniad yr adran Gymraeg, Ffion Dafis, wedi ei phlesio â’r safon gan nodi yn ei beirniadaeth ei bod wedi cael ei synnu gan safon y dydd, talent yr aelodau ac wedi mwynhau’r dydd yn arw.

Aeth gam ymhellach a chanmol aelodau oedd hefyd yn sgriptio eu dramâu ar ben popeth arall gan dalu sylw arbennig i sgript CFfI Pontsian am ei sgript wych.

Yn ystod y Seremoni Gwobrwyo cafodd y wobr am actor gorau ei roi i Endaf Griffiths, Pontsian, Ceredigion. Prif Actores i Gwenno Griffiths, Uwchaled, Clwyd a chyflwynwyd tarian Paul Ekington am y perfformiad technegol gorau i CFfI Cwmtirmynach, Meirionnydd.

Daeth y noson i’w therfyn gyda’r canlyniadau terfynol:

=5ed  CFfI  Llangadog, Sir Gâr

=5ed   CFfI  Uwchaled, Clwyd

4ydd     CFfI Dyffryn Tanat, Maldwyn

3ydd     CFfI Cwmtirmynach, Meirionnydd

2il      CFfI  Rhos y Bol, Ynys Môn

1af     CFfI  Pontsian, Ceredigion

Ar y dydd Sul daeth diwrnod o ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi i’w therfyn gyda chanmoliaeth uchel oddi wrth y beirniad Saesneg o GODA Mr Joe Riley. Roedd yn barod iawn i ganmol trefn y digwyddiad gan fudiad y Ffermwyr Ifanc. Fe’i cymharodd i wleddoedd eraill yr oedd wedi beirniadu ynddynt dros y blynyddoedd a chanmol safon uchel a’r sylw at y manylion lleiaf yn arwain at y digwyddiad ac yn ystod y digwyddiad. Canmolodd safon rhaglen y dydd a’r wybodaeth rhwng y cloriau hyd at safon y cwmnïoedd a oedd yn perfformio ar y llwyfan.

Yn ystod y Seremoni Gwobrwyo cafodd gwobr yr actor gorau ei gyflwyno i Raiff Devlin o CFfI Pontfaen, Brycheiniog a’r actores orau ei wobrwyo i Elen Hunt, Llysyfran, Sir Benfro. Cyflwynwyd gwobr Paul Elkington am y cynhyrchiad technegol gorau i CFfI Brynbuga, Gwent.

Cyhoeddwyd y safleoedd terfynol fel y ganlyn :-

7fed CFfI  Dyffryn Tanat, Maldwyn

6ed CFfI Llanymddyfri, Sir Gâr

5ed CFfI Rhayader, Maesyfed

4ydd  CFfI Brynbuga, Gwent

3ydd CFfI Gwyr, Morgannwg

2il CFfI Pontfaen, Brycheiniog

1af CFfI Llys-y-frân, Sir Benfro