Newyddion

CANLYNIADAU FAIR AEAF CFfI CYMRU DYDD MAWRTH


Bu’r ail ddiwrnod o’r Ffair yn un hynod o lwyddianus gyda’r safon yn parhau i fod yn uchel.

Parhodd y cystadlu gyda’r cystadlaethau barnu ŵyn gyda’r cystadleuwyr yn cael y siawns i feirniadu stoc o’r safon uchaf. Hefyd wnaethom lawsiwyd y gystadleuaeth biff ifanc ar ei newydd wedd. Eleni roedd  y gystadleuaeth magu llo yn ymuno a phrif gystadleuaeth biff ifanc CAFC gyda chyfle i aelod o’r CFfI gael yr anrhydedd o fod yn ran o’r brif bencampwriaeth.

Dywedodd Erica Swan, cadeirydd pwyllgor Cystadlaethau CFfI Cymru,

“Braf oedd gweld y safon yn parhau heddiw gyda llu o gystadleuwyr yn ymgyunll yn Canolfan CFfI Cymru. Roedd hi hefyd yn gyffrous gweld dyfodol y sioe hon yn fyw ac iach gyda cystadleuaeth y biff ifanc.”

Dyma’r canlyniadau o’r ail diwrnod yn adran CFfI Cymru:

Paratoi Oen / Lamb Trimming

1af – Chris Davies, Brychieniog / Brecknock

2il – Rhys Francis, Sir Gar / Carmathenshire

3ydd – Angharad Gwillwm, Gwent

Butchers Beef

16 neu iau

1af – Lewis Gibbin, Sir Gar / Carmaerthenshire

2il – Hanna Evans, Ceredigion

3ydd – Reece Howell, Sir Amwythig / Shropshire

18 neu iau

1af – Sara Edwards, Sir Benfro / Pembrokeshire

2il – Daniel Williams, Ynys Mon

3ydd – Ela Mcconochie, Ceredigion

21 neu iau

1af – Ifan Jones, Clwyd

2il – Beca Jenkins, Ceredigion

3ydd – Morgan Williams, Ynys Mon

26 neu iau

1af – Sion Eilir Roberts, Clwyd

2il – Non Gwenllian Williams, Ynys Mon

3ydd  – Robert Powell, Brycheiniog / Brecknock

Stockjudging Team

1af – Ynys Mon

2il – Clwyd

3ydd – Ceredigion

Barnu Ŵyn

16 neu iau

1af – Carrie Jones, Brycheiniog / Brecknock

2il – Gethin Williams, Clwyd

3ydd – Lucy Davies, Maldwyn / Montgomery

18 neu iau

1af – Hari Jones, Meirionnydd

2il – Morgan Evans, Sir Benfro / Pembrokeshire

3ydd – Dani Harley, Brycheiniog / Brecknock

21 neu iau

1af – Megan Jones, Clwyd

2il – Dion Jones, Ynys Mon

3ydd – Annie Peters, Sir Benfro / Pembrokeshire

26 neu iau

1af – Iwan Huw Harper, Eryri

2il – Morgan Williams, Ynys Mon

3ydd – Elin Havard, Brychieniog / Brecknock

Tim Barnu Stoc

1af – Clwyd

2il – Eryri

3ydd – Brycheiniog / Brecknock