Newyddion

CANLYNIADAU FAIR AEAF CFfI CYMRU DYDD LLUN


Teithiodd aelodau o bob cwr o Gymru i Ffair Aeaf Frenhinol Cymru i gystadlu mewn amryw o gystadlaethau a gynhelir dros y deuddydd.

Heddiw, bu aelodau yn cystadlu yn erbyn ei gilydd yn y cystadlaethau barnu wyn ar y bachyn, trin dofednod, addurno Torch Nadolig, calendr adfent, prif cynhyrchydd wyn a’r trimio oen.

Dywedodd Erica Swan, Cadeirydd pwyllgor Cystadlaethau CFfI Cymru,

“Gwelsom safon uchel o gystadlu yn y Ffair Aeaf heddiw, ac rwy’n falch iawn o gael bod yn Gadeirydd Cystadlaethau i weld yr aelodau yn cymryd rhan mewn llu o weithgareddau. Credaf fod yr ystod eang o sgiliau o grefftiau i feirniadu stoc yn dangos gallu aelodau’r mudiad i droi ei llaw at unrhywbeth

Dyma’r canlyniadau o’r diwrnod yn adran CFfI Cymru:

Cystadleuaeth Ŵyn ar y bachyn CFfI Cymru 2019

16 neu iau

1af –   Elin Rattray, Ceredigion

2il–   Chole Edwards, Brecknock

3ydd –   Cai Edwards, Glamorgan

18 neu iau

1af –   Sion Roberts, Carmarthenshire

2il – Daniel Fox, Shropshire

3ydd – Holly Page, Montgomery

21 neu iau

1af – Elin Davies, Ceredigion

2il – Sioned Wyn Jones, Eryri

=3ydd– Iwan Parry, Clwyd

=3ydd – Tomos Griffiths, Carmarthenshire

26 neu iau

1af – Dyfrig Williams, Ceredigion

2il – Rhian Watkins, Hereford      

=3ydd – Elizabeth Swancott, Radnor

=3ydd – Aled Jones, Clwyd

Barnu Stoc Tim

1af –   Ceredigion

2il –   Carmarthenshire

3ydd-    Clwyd

Addurno Torch Nadolig

1af –   Lowri Jones, Carmarthenshire

2il –   Alisha Major, Glamorgan

3ydd – Meryl Evans, Ceredigion

Creu Calendr Adfent

1af-    Nia Parry, Clwyd

2il-    Hanah Phillips, Pembrokeshire

3ydd –   Sarah Meredith, Radnor

Torri Cyw Iar

1af – Elin Childs, Carmarthenshire

2il – Lowri Jones, Ceredigion

3ydd – Annie Unwin, Montgomery