Newyddion

Gwlân Prydain a’r CFfI yn barod am y tymor cneifio

Mae Gwlân Prydain a Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru wedi mwynhau perthynas gref ac wedi cydweithio mewn llawer o wahanol feysydd dros y blynyddoedd, gan gynnwys, am y drydedd flwyddyn yn 2021, hyfforddiant cneifio defaid am bris gostyngedig ar gyfer aelodau CFfI. Yn ogystal â’r cynnig hwn, mae Gwlân Prydain wedi lansio cystadleuaeth unigryw i un aelod o CFfI o Ffederasiynau CFfI Lloegr, yr Alban a Chymru i ennill lle ar raglen hyfforddi a datblygu newydd y sefydliad.

Bydd rhaglen newydd Gwlân Prydain yn gweld aelodau llwyddiannus y CFfI yn cael mynediad am ddim am flwyddyn i gyrsiau hyfforddi Gwlân Prydain, gan gynnwys cneifio peiriant (2 gwrs), hyfforddiant offer a thrin gwlân. Gwahoddir yr ymgeiswyr llwyddiannus hefyd i Bradford i ymweld â phrif swyddfa a depo graddio Gwlân Prydain yn ogystal â dysgu mwy am y gadwyn prosesu gwlân.

I gael eich cynnwys yn y gystadleuaeth, bydd angen cyflwyno fideo fer neu anfon e-bost yn egluro pam y dylid eu dewis ar gyfer y cyfle. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Mawrth 2021 a bydd y gystadleuaeth yn cael ei beirniadu gan banel o arbenigwyr diwydiant o’r sector cneifio a Gwlân Prydain. Cefnogir y gystadleuaeth hefyd gan Lister Shearing sydd wedi darparu pecyn o offer cneifio gwerth £ 500 i bob enillydd gwlad.

Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru eich diddordeb cysylltwch â:

Sasha Ashton

Tel: 01686 626811

Mob: 07807 166226

Email: SashaAshton@britishwool.org.uk