Mae’r nodwedd hon yn newydd i CFfI Cymru ar gyfer 2023. Bob mis, mae’r sylw yn cael ei daflu i glwb gwahanol, gyda phob mis yn cael ei neilltuo i sir wahanol. Dyma gyfle perffaith i glybiau roi eu hunain ar y map a chael sylw ar ein cyfryngau cymdeithasol a’n cylchlythyr!

CFfI PenyBont

Maesyfed

CFfI Llangadog

Sir Gâr