Mae’r nodwedd hon yn newydd i CFfI Cymru ar gyfer 2023. Bob mis, mae’r sylw yn cael ei daflu i glwb gwahanol, gyda phob mis yn cael ei neilltuo i sir wahanol. Dyma gyfle perffaith i glybiau roi eu hunain ar y map a chael sylw ar ein cyfryngau cymdeithasol a’n cylchlythyr!

CFfI PenyBont

Maesyfed

CFfI Llangadog

Sir Gâr

CFfI Llanbrynmair & Carno

Maldwyn

CFfI Bodedern

Ynys Môn

CFfI Nantglyn

Clwyd

CFfI Abergwaun

Sir Benfro

CFfI Y Fenni

Gwent

CFfI Dyffryn Madog

Eryri

CFfI Llanwenog

Ceredigion

CFfI Dinas Mawddwy

Meirionnydd

CFfI Llanigon

Brycheiniog