Oes gennych chi syniad / prosiect arallgyfeirio/ cyfle yr hoffech ei archwilio ymhellach?

18-23

Paratowch gynllun busnes ar gyfer y prosiect o’ch dewis. Darperir hyfforddiant ar sut i baratoi cynllun busnes yn ystod sesiwn weminar wedi’i recordio gyda Chynghorydd Gwledig.

Nid oes angen amcanestyniadau llif arian, ond gofynnir i chi egluro sut y bydd y cynllun busnes yn cael ei ariannu, a ble rydych yn disgwyl gwneud elw yn ystod ffug gyfweliad.

Cofiwch ystyried pob dull posibl o incwm ar gyfer y prosiect o’ch dewis.

24-30

Paratowch gynllun busnes ar gyfer y prosiect o’ch dewis. Darperir hyfforddiant ar sut i baratoi cynllun busnes yn ystod sesiwn weminar wedi’i recordio gyda Chynghorydd Gwledig.

Bydd angen cynnwys amcanestyniadau llif arian ar gyfer y pum mlynedd gyntaf yn y cynllun busnes (templed a ddarperir) a gofynnir i chi esbonio’r cynllun busnes a’r gyllideb yn ystod ffug gyfweliad.

Cofiwch ystyried pob dull posibl o incwm ar gyfer y prosiect o’ch dewis.

Cofrestrwch i’r Gweithdy Cynllunio Busnes erbyn Dydd Mawrth 20 Chwefror 2024.