Cyrsiau Hyfforddi Gwlân Prydain


Cwrs Cneifio i Ddechreuwyr

Bydd y cwrs cneifio deuddydd hwn yn eich galluogi i weithio tuag at Sêl Las. Bydd y cwrs yn ymdrin â’r holl hanfodion ar gyfer tymor cneifio llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys iechyd a diogelwch, defnyddio offer cneifio, arddangosiadau cneifio ac ymarfer ymarferol.

Bydd aelodau CFfI yn talu £105.00 (£87.50 + TAW)

(50% oddi ar y pris arferol o £210.00)


Cwrs Cneifio Llaw/Llafn

Bydd y cwrs cneifio deuddydd hwn yn eich galluogi i weithio tuag at Sêl Las. Bydd y cwrs yn ymdrin â’r holl hanfodion ar gyfer tymor cneifio llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys iechyd a diogelwch, defnyddio offer cneifio, arddangosiadau cneifio ac ymarfer ymarferol.

Bydd aelodau CFfI yn talu £105.00 (£87.50 + TAW)

(50% oddi ar y pris arferol o £210.00)


Hyfforddiant Trin Gwlân

Mae cyrsiau trin gwlân hefyd yn cael eu cynnig i aelodau CFfI am £60.00 (gan gynnwys TAW). Mae hwn yn gwrs undydd gan driniwr gwlân cystadleuol o fri. Nodwch isod i gofrestru eich diddordeb.


Pethau i’w nodi:

  • Dim ond un cwrs a gynigir gan British Wool ydych chi’n gymwys i ddilyn. Nodwch isod pa gwrs yr hoffech gael eich ystyried ar ei gyfer.
  • I fod yn gymwys ar gyfer y gostyngiad mae’n rhaid i chi fod yn aelod cyswllt o FfCCFfI ac nad ydych erioed wedi mynychu cwrs cneifio Gwlân Prydain o’r blaen.
  • Unwaith y byddwch wedi cael eich derbyn ar y cwrs, bydd eich manylion yn cael eu trosglwyddo i Wlân Prydain a fydd wedyn yn anfon rhagor o fanylion ac yn rhoi manylion i chi dalu.
  • Yr oedran lleiaf ar gyfer cymryd rhan ar unrhyw un o’r cyrsiau yw 16 oed.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â swyddog Materion Gwledig CFfI Cymru, Lee Pritchard.

Ebost: materiongwledig@yfc-wales.org.uk

Tel: 01982 553502

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Mawrth 2023