News
Read article

25 September 2023

Ar 16 Medi 2023, etholwyd Mrs Sarah Lewis o Lanrhaeadr Ym Mochnant yn Sir Drefaldwyn yn Llywydd newydd Clybiau Ffermwyr ...

Read more
Read article

17 July 2023

Mae CFfi Cymru yn un o brif gefnogwyr Wythnos Diogelwch Fferm 17-21 Gorffennaf, sy’n cael ei rheoli a’i hariannu gan ...

Read more
Read article

24 May 2023

Cynhaliwyd Diwrnod Gwaith Maes CFfI Cymru ar Fferm Trawsgoed, Ceredigion ar y 15fed o Ebrill, dan ofal Ffederasiwn Ceredigion. Trwy ...

Read more
Read article

09 May 2023

Teithiodd pobl ifanc ledled Cymru i Faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ar gyfer Gŵyl Siarad Cyhoeddus CFfI Cymru ...

Read more
Read article

25 April 2023

Yn dilyn Taith lwyddiannus Fforwm Ieuenctid i Winter Wonderland yng Nghaerdydd yn Ionawr 2023, gwelwyd cyfle i drefnu taith arall ...

Read more
Read article

09 March 2023

Sgwrs Iechyd Anifeiliaid gan Elanco Mae Pwyllgor Materion Gwledig CFfI Cymru wedi cael cwpl o fisoedd prysur iawn yn mynd ...

Read more
Read article

06 March 2023

Roedd pobl ifanc 10-28 oed yn cynrychioli eu clybiau gyda’u doniau amrywiol ac yn diddanu cynulleidfaoedd yn ystod penwythnos Gwledd ...

Read more
Read article

27 February 2023

Bydd pobl ifanc 10-28 oed gyda’u doniau amrywiol yn cynrychioli eu clybiau ac yn diddanu cynulleidfaoedd yn ystod penwythnos Gwledd ...

Read more
Read article

15 February 2023

Mae gan CFfI Cymru hanes o ddathlu Dydd Miwsig Cymru, gyda’i sengl boblogaidd ‘Bydd Wych’, cân Rhys Gwynfor, yn llwyddiant ...

Read more