Blogs News
Read article

02 April 2024

Aeth 43 aelod o bob cwr o Gymru i Glan-llyn am yr hyn a addawyd i fod yn benwythnos llawn ...

Read more
Read article

25 March 2024

Ddydd Sul 24 Mawrth, daeth cannoedd o aelodau CFfI o bob rhan o Gymru ynghyd ar faes y Sioe Frenhinol ...

Read more
Read article

14 March 2024

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Gelligaer wedi ei leoli yn ne Cymru yn ffederasiwn sirol Morgannwg.  Yn 2020, dim ond chwech ...

Read more
Read article

01 March 2024

Ddydd Gwener 1 Mawrth 2024, aeth tua 100 o aelodau CFfI Cymru i lawr i draeth Cefn Sidan yn Sir ...

Read more
Read article

21 February 2024

Cafodd gynrychiolwyr o CFfI Cymru eu gwahodd i fynychu cynhadledd yr NFU a gafodd ei gynnal yn yr ICC yn ...

Read more
Read article

13 February 2024

Ar 10fed o Ionawr 2024, teithiodd aelodau, swyddogion, a chefnogwyr o bob rhan o Gymru i lawr i Gaerdydd i ...

Read more
Read article

23 January 2024

Dychwelodd cynhadledd 2024 fel digwyddiad mwy gyda chyflwyniad y Gwobrau Amaeth newydd. Denodd y penwythnos dros 80 o aelodau a ...

Read more
Read article

08 December 2023

Yn Sioe Frenhinol Cymru eleni, cafodd dwy wobr eu lansio er mwyn dathlu aelod ac arweinydd CFfI Cymru sydd wedi ...

Read more
Read article

23 November 2023

Pafiliwn Llaethdy Mona ar Faes Sioe Môn oedd cartref Eisteddfod Genedlaethol CFfI Cymru eleni. Ar Dachwedd 18fed, croesawodd Ffederasiwn Ynys ...

Read more