Blogs News
Read article

03 February 2020

Mae CFfI Cymru yn gofyn am fewnbwn aelodau, cyn-aelodau a chyfeillion y mudiad i helpu datblygu cartref y CFfI ar ...

Read more
Read article

08 January 2020

Mae CFfI Cymru yn rhyddhau sengl a fydd yn fersiwn o’r gân ‘Bydd Wych’ gan Rhys Gwynfor mewn cydnabyddiaeth a ...

Read more
Read article

07 January 2020

Bydd CFfI Cymru yn cynnal eu Cynhadledd Materion Gwledig blynyddol y dydd Sadwrn hwn diolch i gefnogaeth hael Clynderwen and ...

Read more
Read article

13 December 2019

Yn diweddar gwesteiodd  Ffair Aeaf  Sioe Frenhinol Cymru bartneriaeth llwyddianus arall eto rhwng Menter Moch Cymru a CFfI Cymru, yn ...

Read more
Read article

12 December 2019

Yn gweithio mewn partneriaeth gyda ‘Quad Bikes Wales’, fe lansiodd Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru sialens newydd beic pedair olwyn yn ...

Read more
Read article

12 December 2019

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol CFfI Cymru yn Neuadd William Aston, Coleg Glyndŵr, Wrecsam ar ddydd Sadwrn y 30ain o Dachwedd, wedi ...

Read more
Read article

12 December 2019

Bu’r ail ddiwrnod o’r Ffair yn un hynod o lwyddianus gyda’r safon yn parhau i fod yn uchel. Parhodd y ...

Read more
Read article

12 December 2019

Teithiodd aelodau o bob cwr o Gymru i Ffair Aeaf Frenhinol Cymru i gystadlu mewn amryw o gystadlaethau a gynhelir ...

Read more