Perfformio a Dawns
Performance & Dance

Dyddiad cau | Closing date: 17:00, 21.05.2020

Meimio i Gerddoriaeth | Mime to Music

Rydym wedi gwneud y toilet rol, nawr dewiswch gan a creu meim allan o’r clipiau a gewch gan eich aelodau.

You’ve had the toilet roll challenge, we now challenge you to pick a song and piece together a video of the best interpretations.

Dawns greadigol | Creative dance

Dawns Greadigol o dan y teitl Covid-19.

Creative dance under the theme Covid-19.

Noson Meic Agored | Open Mic Night

Unrhyw fath o berfformiad o’ch dewis chi.

Any performance of your choice.