Blogs News
Read article

26 September 2022

Mae CFfI Cymru yn cadw Materion Gwledig wrth galon y mudiad, ac roeddem yn gyffrous ym mis Medi i groesawu ...

Read more
Read article

07 July 2022

Unwaith yn rhagor, bydd CFfI Cymru yn cynnal y Pentref Ieuenctid yn Sioe Frenhinol Cymru eleni, yn dilyn bwlch o ...

Read more
Read article

26 January 2022

Yma yn Dŵr Cymru, mae gennym Dîm Rheoli Dalgylchoedd sy’n gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod dŵr o’r ansawdd gorau ...

Read more
Read article

30 September 2021

Wedi 19 mis o gyfarfodydd rhithwir, cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol blynyddol CFfI Cymru fel digwyddiad wyneb yn wyneb ar 18 Medi ...

Read more
Read article

21 July 2021

Bydd chwech o aelodau ffermwyr Ifanc Cymru yn cychwyn magu moch mis Medi eleni wedi iddynt ennill Cystadleuaeth Pesgi Moch ...

Read more
Read article

03 June 2021

Bydd ffermwyr ifanc yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth goginio a fydd yn amlygu cynnyrch Cymreig lleol a chynaliadwy. Nod ‘Tyrd ...

Read more
Read article

24 May 2021

Mae arolwg ar gysylltedd digidol wedi dangos y bwlch enfawr rhwng ardaloedd trefol a rhai gwledig o ran mynediad i ...

Read more
Read article

18 March 2021

Bydd Eisteddfod flynyddol CFfI Cymru yn mynd yn ei flaen eleni ar draws rhith-lwyfannau’r sefydliad.  Yn cael ei gynnal dros gyfnod o bedwar diwrnod ...

Read more
Read article

15 March 2021

Mae Gwlân Prydain a Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru wedi mwynhau perthynas gref ac wedi cydweithio mewn llawer o wahanol ...

Read more