CFfI Cymru yn y Rasys | Wales YFC at the Races

£15.00

Gorffennwch y flwyddyn CFfI mewn steil gyda diwrnod yn y rasys.

Mwynhewch ddefnydd ecsgliwsif o’r Swît Newydd yn Ffos Las gyda bar a betio preifat i CFfI Cymru.

Yn agored i aelodau, aelodau cyswllt, arweinwyr clybiau a chynorthwywyr.

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer pobl 18 oed a throsodd. Bydd ID yn cael ei wirio ar y mynediad.

*****

Finish off the YFC year in style with a day at the races.

Enjoy exclusive use of the new Emerge Suite at Ffos Las Racecourse with private bar and betting for Wales YFC.

Open to members, associate members, club leaders & helpers.

This event is for people aged 18 years and over. ID will be checked on entry.

196 in stock

You may also like…