Awst 2023

CFfI Y Fenni

Enw y Clwb:

CFfI Y Fenni, Gwent

Nifer o Aelodau:

26

Lle Rydych chi’n Cyfarfod:

Clwb Cymdeithasol Llaarth

Disgrifiwch eich Clwb mewn 3 gair:

Ifanc, brwdfrydig a chystadleuol

Hoff Weithgaredd Noson Clwb:

Rownderi noson barbeciw

Cyflawniadau Codi Arian:

Perfformiadau ychwanegol o’n llwyddiant buddugoliaethus yng Ngwledd Adloniant CFfI Gwent, sydd wedi ariannu nifeer o’n gweithgareddau am weddill y flwyddyn CFfI.

Gweithio o fewn y Gymuned:

Cefnogi’r Clwb priced lleol, gweithgareddau gwirfoddol ar gyfer y coroni, gweithgareddau neuadd bentred lleol a stondinau mewn sioeau lleol i ddenu aelodau newydd.

Hoff gystadlaethau:

Barnu stoc, diwrnod chwaraeon, siarad cyhoeddus, trefnu blodau, gwaith coed, drama a thynnu’r gelyn

Sut ydych chi’n defnyddio’r Gymraeg:

Mae nifer o aelodau rhugl Cymraeg yn y Clwb ac yn medru psotio diweddariadau cyfryngau cymdeithasol dwyieithog. Ceisio annog y Gymraeg yn y Clwb pan yn bosib a gyda cynnyrch Cymraeg fel rhan o’n codi arian, hefyd yn cystadlu yn y ddogfen llyfr Iaih Gymraeg.

Unrhyw ffeithiau neu sloganau hwyliog eraill a.y.y.b.: 

Wnaethon ni ennill yr adloniant eleni am y tro cyntaf mewn 25 mlynedd, llwyddom i gael 3 tim tynnu’r gelyn at ei gilydd am y tro cyntaf ers sawl blwyddyn, yn y 5 mlynedd diwethaf, wedi mynd o 6 aeloda i 26 a wedi chadw CFfI Abergavenny i fynd. Llwyddom ni gyda chefnogaeth enfawr gan rieni a chyn-aelodau, hebddyn nhw fyddai’n aelodau ifanc heb elwa o’r profiadau maent wedi ennill drwy CFfI. Rydym yn cael ein cinio dathlu 80 tuag at diwedd y flwyddyn, gyda thocynnau ar werth rydym yn gobeithio croesawu cyn-aelodau, aelodau presennol ac aelodau’r dyfodol. Rydym yn cael ein hadnabod drwy’r sir fel clwb bach ond nerthol, gan bod yr aelodaeth yn fach ond llwyddiant yn enfawr. YU slogan mwyaf diweddar i’r glwb ei dderbyn yw Aber g YFC.