Rhyngwladol

Mae dy daith yn dechrau gydag CFfI Cymru…ble’r ei di?

Mae Rhaglen Rhyngwladol CFfI Cymru yn rhoi cyfleoedd bythgofiadwy i’n aelodau deithio’r byd a dysgu am ddiwylliannau a bywyd mewn gwledydd eraill. Gallwch deithio fel unigolyn, fel pâr neu fel grŵp!

Dysgwch am ddiwylliannau, darganfyddwch brofiadau newydd, gwellwch eich hyder a gwnewch ffrindiau am oes!

Blog Rhyngwladol

Budapest

‘Rydw i wastad yn derbyn cyfle i deithio i wlad dramor oherwydd ar bob taith mae cyfle i brofi diwylliant gwahanol – doedd y daith yma ddim gwahanol. Roedd y Seminar yn ddiddorol iawn a mwynheais rannu fy marn a’m meddyliau ar gynhyrchu bwyd cynaliadwy. Fodd bynnag, cyfarfod â phobl o bob rhan o Ewrop, yr wyf yn ddigon ffodus i’w galw’n ffrindiau nawr, oedd yr uchafbwynt go iawn. Byddwn yn argymell 100% i wneud cais y flwyddyn nesaf – byddaf i yn sicr!’

Megan Powell, CFfI Brycheiniog

Strasbourg

“What a great week in Strasbourg with @RYEurope. My response to anyone considering taking part in @WalesYFC@CFfICymru travel is….. DO IT! “

#YFC#Travel
Sophie Davies

Croeso ‘nôl i Sophie ac Angharad sydd wedi bod draw yn Strasbourg dechrau mis Mawrth yn mynychu Sesiwn y Gwanwyn Rural Youth Europe.

Patagonia

Aeth grwp o chwe aelod draw i Bataognia yn yr Ariannin mis Hydref diwethaf fel rhan o Rhaglen Rhyngwladol 2019. Roedd y daith yn cynnwys ymweld a’r Eisteddfod, Gaiman, Trevlein yn ystod y pythefnos.

Profiad oes, wedi’i lenwi a phrofiadau newydd, atgofion am byth a ffrindiau newydd!

Elin Lewis

https://www.facebook.com/cfficymruwalesyfc/videos/2547861118779956/