Croeso i Sioe Frenhinol Rhithwir CFfI Cymru

Welcome to Wales YFC’s Virtual Royal Welsh

Amserlen / Programme

#RoyalWelshRewind

Oes gennych chi unrhyw luniau neu straeon ohonoch chi, eich clwb neu'ch sir yn cystadlu yn adran CFfI Cymru yn y Sioe Frenhinol dros y blynyddoedd? Rhannwch yma gan ddefnyddio'r hashnod #RoyalWelshRewind 📷📝Do you have pictures or stories of yourselves, your club or even your county competing in the Wales YFC section of the Royal Welsh Show over the years? Share here using the hashtag #RoyalWelshRewind 📷📝

Posted by CFfI Cymru Wales YFC on Monday, July 13, 2020

Croeso / Welcome

Cystadlaethau dydd Sul / Sunday competitions

Lansio Bwrsariaeth Amaethyddol / Launching the Wales YFC Agricultural Bursary

Cystadlaethau dydd Llun / Monday competitions

Hyrwyddo’r Rhaglen Rhyngwladol / International Programme Promo

✈️🌏 HYRWYDDO'R RHAGLEN RHYNGWLADOL // INTERNATIONAL PROGRAMME PROMO 🌏✈️Ymunwch a ni wrth edrych ar luniau, fideos ac atgofion nifer o'n haelodau sydd wedi cymryd mantais o Raglen Rhyngwladol CFfI Cymru.Dim ond nifer fach iawn o'r teithiau sy'n cael eu cynnig sydd yn cael eu dangos yn y fideo, felly cadwch lygaid allan ar gyfer Rhaglen 2021 a fydd allan yn yr Hydref 👀Join us as we look at the photos, videos and memories of many of our members who have taken advantage of the Wales YFC International Programme.Only a very small number of the trips offered are shown in the video, so look out for the 2021 Programme which will be out in the Autumn 👀#RhaglenRhygwladol #InternationalProgramme #Teithio #Travel🇨🇦 🇦🇷 🇫🇮 🇺🇸 🇮🇪 🇮🇸Rural Youth Europe

Posted by CFfI Cymru Wales YFC on Tuesday, July 21, 2020

Cystadlaethau dydd Mawrth // Tuesday Competitions

Cystadlaethau dydd Mercher // Wednesday competitions

Enillwyr Menter Moch Cymru 2020 // Menter Moch Cymru finalists 2020

Noddwyr ein cystadlaethau rhithwir Our virtual competition sponsors

Cyhoeddi Enillwyr Lleoliad Dŵr Cymru // Dŵr Cymru Placement winners announced

Cystadlaethau dydd Iau // Thursday competitions

Playlist Sioe Frenhinol / Royal Welsh Playlist

Canlyniadau Terfynol / Final Results

Safle / PositionSir / CountyPwyntiau / Points
12Meirionnydd7
11Gwent50
10Maldwyn / Montgomery58
9Ynys Môn61
=6Sir Benfro / Pembrokeshire72
=6Morgannwg / Glamorgan72
=6Clwyd72
5Radnor / Maesyfed77
4Sir Gâr / Carmarthenshire81
3Eryri82
2Brycheiniog / Brecknock94
1Ceredigion107

Gweler holl ganlyniadau llawn yr wythnos yma:
Full competition results for the week can be found here:

Diolch i noddwyr ein cystadlaethau / Thank you to our competition sponsors