Prif Gynhyrchydd Ŵyn

Cyfandirol

Iseldir

Ucheldir

Prif Pencampwr

Is-Bencampwr

Stocmon Gorau

Cystadleuydd Newydd Gyda’r Nifer Uchaf o Farciau

1st – Steffan Thomas, Sir Gâr

1st – Sioned Thomas, Sir Benfro

2nd – Dani Harley, Brycheiniog

3rd – Emily Pritchard, Sir Henffordd

4th – Ffion James, Ceredigion

2nd –

1st – Gethin Davies, Ceredigion

2nd – Iestyn Thomas, Sir Gâr

3rd – Seren Cook, Maesyfed

4th – Alys Morgan, Brycheiniog

5th – Jessie Richardson, Gwent

6th – Fflur Roberts, Maldwyn

Steffan Thomas, Sir Gâr

Sioned Thomas, Sir Benfro

Sioned Thomas, Sir Benfro

Gethin Davies, Ceredigion

Hoffem ddiolch i Dunbia am noddi cystadleuaeth Prif Gynhyrchydd Ŵyn eto eleni yn y Ffair Aeaf.