Sesiynau CFfI Gosod Blodau | YFC Session Flower Arranging

22 March, 2021

This event is no longer available.

Eliptig, hirgrwn, fertigol, siâp “S”, rhaeadru (cascade), trionglog neu gilgant (crescent)? Mae’r posibiliadau o ran y math o arddangosfa flodau y byddwn yn ei chreu yn ddiddiwedd. Ond yr hyn sy’n sicr – nid oes yn rhaid i chi fod yn arbenigwr i ymuno â ni yn y cyntaf o ddwy noson lon yng nghwmni Sionedd Hughes, enillydd Sioe Frenhinol Cymru, RHS ac Malvern.

Elliptical, oval, vertical, “S” shaped, cascade, triangular or crescent? The possibilities as to the type of floral display we’ll create is endless. But what is sure – you needn’t be an expert to join us for the first of two joyful evenings in the company of Sionedd Hughes, a Royal Welsh, RHS and Malvern show winner.

  • March 22, 2021
    7:00 pm - 8:00 pm

Upcoming Events

Jan

14

Cynhadledd Agri23 Conference

10:00am
Plas Isaf, Corwen, Corwen, Denbighshire, LL210EW, United Kingdom
View Event

Jan

21

Council & sub committees | Cyngor & is-bwyllgorau

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Mar

04

Entertainment Festival | Gŵyl Adloniant

8:00am
View Event