Sesiynau CFfI Ffrangeg | YFC Sessions French

30 March, 2021

This event is no longer available.

Er bod Diwrnod Santes Dwynwen a Dydd Sant Ffolant bellach wedi mynd heibio am flwyddyn arall, mae dal gennych amser i ddysgu “iaith y cariadon” y gwanwyn hwn. Felly lai, mentrwch, ac ymunwch a ni i ddysgu ychydig o Ffrangeg gyda chymorth Sophie Thomas (Linguistically Sophie)?

Although Dydd Santes Dwynwen and Valentines Day have passed us for another year, there’s still time to learn “the language of love” this spring. So why not get stuck in and learn a little French with the help of Sophie Thomas (Linguistically Sophie) ?

  • March 30, 2021
    7:00 pm - 8:00 pm

Upcoming Events

Jan

14

Cynhadledd Agri23 Conference

10:00am
Plas Isaf, Corwen, Corwen, Denbighshire, LL210EW, United Kingdom
View Event

Jan

21

Council & sub committees | Cyngor & is-bwyllgorau

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Mar

04

Entertainment Festival | Gŵyl Adloniant

8:00am
View Event