Sesiwn CFfI Sialens Dwr Cymru | YFC Session Welsh Water Challenge

16 March, 2021

This event is no longer available.

Mae’r sesiwn yma yn gado fod y cyntaf o bedair noson ddiddorol, wrth i Ddŵr Cymru gosod her i aelodau ystyried y ffactorau a bydd o fudd i’w cartrefi / ffermydd yn y dyfodol, mewn perthynas â dŵr. Gyda thrafodaethau ynghylch effeithlonrwydd dŵr a’r canllawiau NVZ newydd, mae’n sicr o fod yn sesiwn sy’n ysgogi’r meddwl!

This promises to be the first of four interesting evenings, as Welsh Water sets the challenge for members to consider factors that will benefit their own homes / farms in the future, in relation to water. With discussions surrounding water efficiency and the new NVZ guidelines, it’s sure to be a thought-provoking session!

  • March 16, 2021
    7:00 pm - 8:00 pm

Upcoming Events

Jan

14

Cynhadledd Agri23 Conference

10:00am
Plas Isaf, Corwen, Corwen, Denbighshire, LL210EW, United Kingdom
View Event

Jan

21

Council & sub committees | Cyngor & is-bwyllgorau

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Mar

04

Entertainment Festival | Gŵyl Adloniant

8:00am
View Event