Noson Gyda Dŵr Cymru | Evening with Welsh Water

19 June, 2023
Unit 5, Ddole Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6DF, United Kingdom

This event is no longer available.

Sioe Deithiol CFfI Cymru & Dŵr Cymru

Bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar ddull rheoli dalgylch Dŵr Cymru o ddiogelu cyflenwadau dŵr, pam ei bod yn bwysig iddynt weithio gyda ffermwyr a gwybodaeth am gyfle i chi weithio gyda nhw.

***

Wales YFC & Welsh Water Roadshow

This event will focus on Welsh Water’s catchment management approach to protecting water supplies, why it’s important for them to work with farmers and information on an opportunity for you to work with them.

  • June 19, 2023
    7:00 pm - 9:00 pm

Upcoming Events

Jun

29

FFCCFFI: Diwrnod Cystadlaethau | NFYFC: Competitions Day

8:00am
County Show Ground Stafford Maes Sioe Sirol, Stafford
View Event

Jul

09

FFCCFFI: Barnau Sroc da godro | NFYFC Dairy Stockjudging

8:00am
Maes Sioe Gret Yorkshire Showground, Railway Road, Harrogate, HG2 8NZ
View Event

Jul

22

Sioe Frenhinol | Royal Welsh Show

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event