Elusen ein Cadeirydd

2021-2022

Mae Cadeirydd CFfI Cymru eleni, Caryl Haf, wedi dewis i gefnogi Alzheimer’s Society Cymru yn ystod ei chyfnod.

Alzheimer’s Society Cymru

Alzheimer’s Society yw phrif elusen dementia’r Deyrnas Unedig. Rydym yn ymgyrchu dros newid, yn ariannu ymchwil i ddod o hyd i iachâd a chefnogi pobl sy’n byw gyda dementia heddiw.

Dementia yw llofrudd mwyaf y DU. Mae rhywun yn ei ddatblygu bob tri munud, ac ar hyn o bryd does dim gwellhad.

Rydym yn gwybod ei bod yn frawychus wynebu hynny, ond mae’n rhaid i ni wynebu her iechyd a gofal cymdeithasol fwyaf ein hamser.

Diolch i’ch cefnogaeth, mae Alzheimer’s Society yn medru wynebu dementia yn uniongyrchol. P’un a ydych chi’n godwr arian, rhoddwr, partner, neu wedi’ch effeithio gan ddementia mewn unrhyw ffordd, rydyn ni’n gweithio gyda chi i adeiladu’r mudiad. Wedi ein hysbrydoli gan eich lleisiau, rydyn ni’n arwain y ffordd o ran cefnogaeth, cymdeithas ac ymchwil.

Rydym yn galw ar bawb i uno. Gan weithio gyda’n gilydd rydyn ni’n gwybod y byddwn ni’n cyflawni ein gweledigaeth – byd heb dementia.

“Dewisais Altzeimers oherwydd ei fod yn agos iawn at fy nghalon gan i mi golli fy mam ychydig flynyddoedd yn ôl yn ifanc. Rwy’n teimlo ei bod yn bwysig i ni gyd edrych ar arwyddion Altzeimers a bod yno fel cefnogaeth i naill ai aelodau’r teulu, aelodau’r mudiad neu ffrindiau sy’n cael eu heffeithio gan Altzeimers. Rwy’n gobeithio gweithio gyda’r elusen yn ystod y flwyddyn a chodi ymwybyddiaeth i’r holl aelodau.”

Caryl haf, cadeirydd cffi cymru

Elusen ein Cadeirydd 2019-21

Elusen dewisiol Katie Davies, Cadeirydd 2019-21, oedd y DPJ Foundation a R.A.B.I. Llwyddod Katie, gyda chefnogaeth y sireodd a’u haelodau, i gasglu swm enfawr tuag at yr elusen.