Elusen ein Cadeirydd

2019-2020

Mae Cadeirydd CFfI Cymru eleni, Katie Davies, wedi dewis dwy elusen i’w cefnogi yn ystod ei chyfnod. Yr rhain yw The DPJ Foundation a R.A.B.I.

The DPJ Foundation

elusen wedi’i lleoli yn Sir Benfro i gefnogi’r rheini mewn cymunedau gwledig ac mewn amaethyddiaeth â phroblemau iechyd meddwl. Rydym yn gwneud hyn trwy leihau’r stigma sy’n amgylchynu iechyd meddwl gwael, addysgu pobl â hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl a darparu therapïau siarad. Mae’r elusen bellach yn gweithredu ledled Cymru.

R.A.B.I.

R.A.B.I – y Sefydliad Llesiannol Amaethyddol Brenhinol – yw elusen hynaf a mwyaf ffermio. Rydyn ni wedi bod yn gwasanaethu’r gymuned ffermio ers 1860.

” Fy ymgyrch ar gyfer y deuddeg mis nesaf fel Cadeirydd Cymru yw i godi ymwybyddiaeth ynghylch iechyd meddwl o fewn amaethyddiaeth a phobl ifanc wrth weithio gyda nifer o wahanol elusennau a sefydliadau drwy gydol y flwyddyn. Fel Siroedd felly, os gallwch, plîs cefnogwch yr elusennau hyn eleni.

I gyd-fynd gyda’r codi arian mae hefyd yn bwysig ein bod ni fel aelodau yn siarad â’n cefnogi ein gilydd. Mae iechyd meddwl yn effeithio pob un ohonom a drwy siarad gallwn geisio dinistrio’r ‘stigma’ sydd ynghylch iechyd meddwl. Cofiwch, mae’n iawn i beidio â bod yn iawn.”

Katie davies , Cadeirydd CFfI Cymru 2019-20.

Elusen ein Cadeirydd 2018-19

Elusen dewisiol Dafydd Jones, Cadeirydd 2018-19, oedd Ambiwlans Awyr Cymru. Llwyddod Dafydd, gyda chefnogaeth y sireodd a’u haelodau, i gasglu swm enfawr tuag at yr elusen.