Blogs News
Read article

15 February 2023

Mae gan CFfI Cymru hanes o ddathlu Dydd Miwsig Cymru, gyda’i sengl boblogaidd ‘Bydd Wych’, cân Rhys Gwynfor, yn llwyddiant ...

Read more
Read article

21 January 2023

Mae’r sioe bob amser yn un o’r prif uchafbwyntiau i lawer o aelodau o bob rhan o Gymru ac ni ...

Read more
Read article

18 January 2023

Dechreuodd cyn Pennaeth Gweithrediadau’r Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Mared Rand Jones ar ei rôl newydd fel Prif Weithredwr Ffederasiwn Ffermwyr ...

Read more
Read article

16 January 2023

Siaradwyr Gwadd (Chwith i Dde): Rhidian Glyn, Llyr Jones, Rebecca Wilson a Nigel Owens MBE Ar ddydd Sadwrn y 14eg ...

Read more
Read article

15 December 2022

Teithiodd aelodau CFfI Cymru o bob rhan o Gymru a Swydd Henffordd i Ffair Aeaf Amaethyddol Brenhinol Cymru i gystadlu ...

Read more
Read article

15 December 2022

Cyhoeddwyd mai chwe aelod o CFfI Cymru oedd yr enillwyr ar gystadleuaeth Menter Moch yn gynharach eleni. Dros y misoedd ...

Read more
Read article

19 October 2022

On the 14th of October 2022, thirty-five members of Wales YFC headed to Cumbria on the first Rural Affairs Study ...

Read more
Read article

17 October 2022

Roedd Calendr Rhyngwladol 2021-2022 yn orlawn, gydag amrywiaeth eang o deithiau ar gael, o interailing a hwylio i saffaris a ...

Read more
Read article

27 September 2022

Teithiodd aelodau CFfI o bob cornel o Gymru i Faes y Sioe Frenhinol i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diweddar y ...

Read more