Blogs News
Read article

25 September 2023

Ar 16 Medi 2023, etholwyd Mrs Sarah Lewis o Lanrhaeadr Ym Mochnant yn Sir Drefaldwyn yn Llywydd newydd Clybiau Ffermwyr ...

Read more
Read article

18 September 2023

Teithiodd aelodau CFfI ar draws Cymru i Gaerdydd i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddoldiweddar y mudiad. Yn ystod y CCB ar ...

Read more
Read article

25 July 2023

Lansiwyd cystadleuaeth Prif Gynhyrchydd Porc newydd ar ddydd Mawrth Sioe Frenhinol Cymru. Yn ystod Derbyniad Materion Gwledig CFfI Cymru ar ...

Read more
Read article

17 July 2023

Mae CFfi Cymru yn un o brif gefnogwyr Wythnos Diogelwch Fferm 17-21 Gorffennaf, sy’n cael ei rheoli a’i hariannu gan ...

Read more
Read article

09 May 2023

Teithiodd pobl ifanc ledled Cymru i Faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ar gyfer Gŵyl Siarad Cyhoeddus CFfI Cymru ...

Read more
Read article

25 April 2023

Yn dilyn Taith lwyddiannus Fforwm Ieuenctid i Winter Wonderland yng Nghaerdydd yn Ionawr 2023, gwelwyd cyfle i drefnu taith arall ...

Read more
Read article

09 March 2023

Sgwrs Iechyd Anifeiliaid gan Elanco Mae Pwyllgor Materion Gwledig CFfI Cymru wedi cael cwpl o fisoedd prysur iawn yn mynd ...

Read more
Read article

06 March 2023

Roedd pobl ifanc 10-28 oed yn cynrychioli eu clybiau gyda’u doniau amrywiol ac yn diddanu cynulleidfaoedd yn ystod penwythnos Gwledd ...

Read more
Read article

27 February 2023

Bydd pobl ifanc 10-28 oed gyda’u doniau amrywiol yn cynrychioli eu clybiau ac yn diddanu cynulleidfaoedd yn ystod penwythnos Gwledd ...

Read more