News
Read article

24 May 2021

Mae arolwg ar gysylltedd digidol wedi dangos y bwlch enfawr rhwng ardaloedd trefol a rhai gwledig o ran mynediad i ...

Read more
Read article

18 March 2021

Bydd Eisteddfod flynyddol CFfI Cymru yn mynd yn ei flaen eleni ar draws rhith-lwyfannau’r sefydliad.  Yn cael ei gynnal dros gyfnod o bedwar diwrnod ...

Read more
Read article

15 March 2021

Mae Gwlân Prydain a Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru wedi mwynhau perthynas gref ac wedi cydweithio mewn llawer o wahanol ...

Read more
Read article

12 March 2021

O iaith y cariadon, i hêr-straeon; bwtsiera i fywyd myfyrwyr – mae CFfI Cymru yn lansio gwasanaeth newydd ac unigryw ...

Read more
Read article

10 February 2021

Mae cefnogi hyfforddiant a datblygiad y genhedlaeth nesaf o gneifwyr a thrinwyr gwlân yn hanfodol i sicrhau sector defaid ffyniannus ...

Read more
Read article

09 February 2021

Mae undebau ffermio Cymru a CFfI Cymru wedi ysgrifennu i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i fynegi pryderon ...

Read more
Read article

02 February 2021

Yn CFfI Cymru rydym yn angerddol am yr amgylchedd ac yn credu’n gryf bod un digwyddiad llygredd yn un yn ...

Read more
Read article

25 January 2021

Mae’n ffaith adnabyddus bod CFfI wedi cael ei ddefnyddio gan ei aelodau fel ‘asiantaeth cariad’ ar hyd y blynyddoedd. I ...

Read more
Read article

17 November 2020

Am yr ail flwyddyn yn olynol, diolch i haelioni caredig Quad Bikes Cymru, mae CFfI Cymru yn cynnig cyfle i’w ...

Read more