Cân yr wythnos

Gan ddod â’r caneuon Cymraeg gorau ynghyd – gan dynnu sylw at rai o’r caneuon rhyfeddol sydd gan artistiaid a bandiau Cymru i’w cynnig.

Pa un fydd eich ffefryn?