Cyfleoedd Swyddi Cyfredol


Gweinyddwr Digwyddiad (Dros Dro)

Dyma gyfle unigryw i weithio i un o fudiadau ieuenctid gorau cefn gwlad Cymru. Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn sefydliad ieuenctid gwirfoddol, sy’n gweithredu’n bennaf yng nghefn gwlad Cymru. Mae croeso i bob person ifanc rhwng 10 a 28 mlwydd oed i ddod yn aelod. Mae’r mudiad yn cynnig llawer o gyfleoedd ar gyfer datblygiad pobl ifanc, trwy ystod eang o raglenni addysgol, rhyngwladol a chymdeithasol. Sefydliad democrataidd yw’r CFfI, sy’n cael ei redeg gan yr aelodau, er budd yr aelodau. Mae’r mudiad yn chwilio am unigolyn brwdfrydig gyda phrofiad perthnasol i gefnogi staff i gyflwyno’r Pentref Ieuenctid a gynhelir yn ystod Sioe Frenhinol Cymru eleni. Mae profiad blaenorol mewn digwyddiadau yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

Swydd dros dro tan ddiwedd Awst 2022 fydd hon. Dylai ffurflen gais cael ei chyflwyno i prifweithredwr@yfc-wales.org.uk erbyn fan pellach, Dydd Gwener Ebrill 29ain, 12.00 yp Cyflog: £10 y/a am 3 diwrnod yr wythnos gyda chynnydd mewn gwaith yn arwain at wythnos y sioe.

Lleoliad: Llanelwedd â’r hyblygrwydd o weithio gartref. Bydd gweithio hyblyg yn cael ei gynnig i’r ymgeisydd cywir gan gynnwys gweithio o adref ac oriau hyblyg o gwmpas oriau ysgol.

Cyfweliadau: Wythnos Mai 2ail Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Phil Ellis ar prifweithredwr@yfc-wales.org.uk