Cyfleoedd Swyddi Cyfredol


Swyddog Datblygu’r Gymraeg

Mae’r mudiad yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd â phrofiad perthnasol i fod yn gyfrifol am hyrwyddo’r iaith Gymraeg o fewn CFfI Cymru.

Cyflog: £20,000 – £22,000 

Dyddiad Cau: Dydd Llun 21ain Mehefin 2021 

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Mared Jones, ar 

07939 962137 neu e-bostiwch mared.jones@yfc-wales.org.uk 

Cefnogir y swydd hon gan 

wg logo

The above advertisement is for a position for which the ability to communicate fluently in Welsh and English is essential. 


 Swyddog Marchnata a Chyfathrebu 

 Mae cyfle wedi codi i weithio i CFfI Cymru dros dro. 

 Bydd deiliaid y swydd yn gyfrifol am farchnata a chyfathrebu effeithlon ac effeithiol ar draws holl raglenni gwaith CFfI Cymru. 

 Oriau: 14 awr yr wythnos 

 Cyflog: I’w drafod 

Lleoliad: Gweithio Gartref 

 Dylid cyflwyno llythyr eglurhaol yn tynnu sylw at eich diddordeb yn y rôl i CFfI Cymru, mared.jones@yfc-wales.org.uk erbyn Dydd Iau, 17eg o Fehefin am 12.00yp fan bellaf. 

 Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Mared Jones, ar 01982 553502 neu e-bostiwch mared.jones@yfc-wales.org.uk 

Cefnogir y swydd hon gan 

wg logo