Cyfleoedd Swyddi Cyfredol


Swyddog Gweithrediadau – Materion Gwledig

Mae hwn yn gyfle unigryw i weithio i un o fudiadau gorau ieuenctid cefn gwlad Cymru. 

Sefydliad ieuenctid gwirfoddol yw Mudiad CFfI Cymru, sy’n gweithio yng Nghymru wledig yn bennaf. Mae aelodaeth ar agor i bob unigolyn ifanc rhwng 10 a 28 oed. Mae’r mudiad yn cynnig llawer o gyfleoedd er datblygiad pobl ifanc, trwy amrywiaeth eang o raglenni addysgol, rhyngwladol a chymdeithasol. Sefydliad democrataidd yw’r CFfI, sy’n cael ei redeg gan yr aelodau, er budd yr aelodau. 

Mae’r mudiad yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd â phrofiad perthnasol i fod yn gyfrifol am ddarparu rhaglen weithgareddau’r mudiad yn effeithiol a phroffesiynol, trwy weithio ym meysydd materion gwledig, diogelu a gwaith ieuenctid, trwy weithio’n agos â’r pwyllgorau perthnasol dan arweiniad aelodau, yn ogystal â gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid 

Dylid cyflwyno ffurflen gais i CFfI Cymru, mared.jones@yfc-wales.org.uk erbyn  Dydd Mawrth, 12fed o Hydref am 12.00yp fan bellaf. . 

Cyflog: £25,500 

Lleoliad: Llanelwedd gyda’r hyblygrwydd o weithio gartref 

Cyfweliadau:  18fed o Hydref 2021  

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Mared Jones, Cyfarwyddwr CFfI Cymru dros dro trwy e-bost mared.jones@yfc-wales.org.uk 


Swyddog Datblygu’r Gymraeg

Dyma gyfle unigryw i weithio i un o fudiadau ieuenctid gorau yng nghefn gwlad Cymru.

Mae Ffederasiwn CFfI Cymru yn sefydliad ieuenctid gwirfoddol, sy’n gweithio’n bennaf yng nghefn gwlad Cymru. Mae aelodaeth yn agored i bob person ifanc rhwng 10 a 28 oed. Mae’r mudiad yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddatblygiad pobl ifanc, trwy ystod eang o raglenni addysgol, rhyngwladol a chymdeithasol. Mae’r CFfI yn sefydliad democrataidd, sy’n cael ei redeg gan yr aelodau, er budd yr aelodau.

 Mae’r mudiad yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd â phrofiad perthnasol i fod yn gyfrifol am hyrwyddo’r iaith Gymraeg o fewn CFfI Cymru. 

Dylid cyflwyno ffurflen gais i CFfI Cymru, mared.jones@yfc-wales.org.uk erbyn Dydd Mawrth, 12fed o Hydref am 12.00yp fan bellaf. . 

Cyflog: £25,500 

Lleoliad: Llanelwedd gyda’r hyblygrwydd o weithio gartref 

Cyfweliadau: 18fed o Hydref 2021 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mared Jones, Cyfarwyddwr dros dro CFFI Cymru trwy e-bost mared.jones@yfc-wales.org.uk

Cefnogir y swydd hon gan:

wg logo