Cyfleoedd i ddod

Os oes gennych ddiddordeb yn ochr wledig CFfI, mae nifer o gyfleoedd ar gael i chi;

Bwrsariaeth Amaethyddol CFfI Cymru mewn cydweithrediad a’r Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru

Cyfle i ennill £ 1000 i gyfrannu at fenter amaethyddol newydd neu bresennol.

Mae Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru yn hyrwyddo addysg, gwyddoniaeth a’r celfyddydau cain yng Nghymru. Mae’r Lifrai yn rhoi £ 1000 yn hael i CFfI Cymru i helpu i gefnogi pobl ifanc yn niwydiant amaethyddol Cymru.

Cofrestriadau ar agor – Dydd Iau 23ain Gorffennaf 2020
Dyddiad cau – dydd Gwener 18fed Medi 2020
Dyddiad Cyfweld (ar gyfer cofnodion ar y rhestr fer) i’w gadarnhau

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch â Sian Thomas sian.thomas@yfc-wales.org.uk
01982 553502.

Yn agored i aelodau presennol neu gyn-aelodau CFfI Cymru rhwng 16 a 30 oed.

• Ydych chi’n Ffermwr Ifanc o Gymru?

• Ydych chi’n gweld eich dyfodol ym myd amaeth?

• Oes gennych chi syniad o sut i gynnal y dyfodol hwnnw trwy ddatblygu menter newydd neu fenter bresennol?

• A fyddai £ 1000 yn eich helpu i wneud i hyn ddigwydd?

Os felly, yna gwnewch gais am y fwrsariaeth hon heddiw!

Enghreifftiau posib:

• Prynu brîd newydd o ddefaid i gig oen yn gynharach i dorri i mewn i farchnad newydd.

• Prynu lloi ifanc a’u magu i wella’ch buches wartheg.

• Prynu darn o offer / peiriannau a fyddai’n gwneud tasgau yn haws ac yn fwy effeithlon yn eich busnes eich hun ac a allai o bosibl ddod yn llif incwm trwy wneud yr un dasg ar ffermydd eraill.

• Trosi i sector gwahanol.

• Talu am gwrs hyfforddi i ddysgu sgil newydd a fydd o fudd i’r busnes.

Hoffem ddiolch i Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru