Cyfleoedd

Prif Weithredwr C.Ff.I Cymru

Mae hwn yn gyfle unigryw i arwain un o fudiadau gorau ieuenctid cefn gwlad Cymru.

Mewn cydweithrediad a’r Bwrdd Rheoli, mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am ddatblygiad strategol Mudiad CFfI Cymru, gan gynnwys datblygu statws a phroffil y CFfI yng Nghymru drwyddi draw trwy gefnogi’r aelodau a gweithio mewn partneriaeth ag unigolion a sefydliadau allweddol.

Mae’r Prif Weithredwr hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod amrywiaeth o raglenni a mentrau cyfoes yn cael eu darparu yn unol ag anghenion a dyhead yr aelodau, a bod hynny yn digwydd mewn modd ymgysylltiol ac effeithiol.  Mae rheolaeth ariannol gadarn, ynghyd ag arweiniad a datblygiad tîm o staff canolog hefyd yn gyfrifoldebau allweddol y swydd.

Dylid cyflwyno C.V a llythyr eglurhaol yn tynnu sylw at eich diddordeb yn y rôl i CFfI Cymru, information@yfc-wales.org.uk erbyn Dydd Llun, 26 Medi am 12.00yp fan bellaf.

Cyflog: £40,000 – £45,000

Lleoliad: Llanelwedd gyda’r hyblygrwydd o weithio gartref

Cyfweliadau: 4 Hydref 2022

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Hilary Jones, Cadeirydd P&R trwy e-bost; information@yfc-wales.org.uk

Cefnogir y swydd hyn gan: / This post is supported by: