Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

Camwch i mewn i’r byd amaethyddol

Uned dda byw uwchdirol o 614 erw yn Nyffryn Nant Gwynant yw Llyndy Isaf sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri. Mae’r Ysgoloriaeth Llyndy Isaf yn bartneriaeth rhwng Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri a CFfI Cymru sy’n rhoi cyfle i aelod CFfI Cymru redeg y fferm am flwyddyn.

Ysgoloriaeth 2017/18

Cyhoeddwyd y pumed ysgolhaig ar gyfer Llyndy Isaf ar ddydd Llun y 24ain o Orffennaf, yn ystod Sioe Frenhinol Cymru fel Teleri Fielden, o Feifod.

Fe fydd Teleri yn cychwyn ei ysgoloriaeth 13 mis ar y fferm 614 erw ucheldir a leolir yng Nghwm Nant Gwynant ar y 1af o Fedi 2017 am gyfnod o 13 mis hyd at 30 Medi 2018.

Rhai o’n hysgolion blaenorol:

  • 2016/2017 – James Evans, Radnor
  • 2015/2016 – Owain Jones, Eryri
  • 2014/2015 – Tudur Jones, Eryri
  • 2013/2014 – Caryl Hughes, Montgomery

Ysgoloriaeth Coffa Elwyn Jones