Rhestr Wirio a Thempledi

Gelli’r ddefnyddio’r dogfennau isod fel templedi a rhestr wirio i gynorthwyo clybiau CFfI i agor mewn modd diogel o ran Covid-19.