Ystafell Driphlyg | Triple Room

£180.00

Ystafell Driphlyg ar gyfer Cynhadledd Amaeth CFfI Cymru yn Neuadd Gregynog. Gwely a Brecwast.

Os hoffech archebu’r ystafell y noson cyn y gynhadledd ar ddydd Gwener 12/01/2024 e-bostiwch information@yfc-wales.org.uk

Rhaid i aelodau fod dros 18 oed.

 

A Triple Room for the Wales YFC Agri Conference in Gregynog Hall. Bed and Breakfast.

If you would also like to book the room the night before the conference on Friday 12/01/2024 please email information@yfc-wales.org.uk

Members must be over 18 years of age.

 

Sylwch: Ni fydd unrhyw ad-daliadau!

Please note: There will be no refunds!

1 in stock