Tocyn Cynnig Cynnar CCB CFfI Cymru | Wales YFC AGM Early Bird Ticket

£25.00

Paratowch am hwyl a sbri ar y nos Wener wrth i ni chwarae Boncyrs Bingo gyda DJ Bystach!

Mwynhewch taith o amgylch Caernarfon ar y nos Sadwrn wrth i aelodau o bob cwr o Gymru ddod at ei gilydd wedi gwisgo i fyny fel Cowbois!

Bydd y penwythnos yn gorffen gyda “cerdded a chlonc” ar y bore Sul!

Mae tocynnau cynnig cynnar yn £25 ac yn cynnwys Het Cowboi CFfI AM DDIM!

Sylwer: Rhaid i chi fod yn aelod CFfI i fynychu’r digwyddiad hwn a rhaid i chi fod dros 18 oed erbyn 20 Medi 2024.

********************

Get ready for fun and games on the Friday night as we play Boncyrs Bingo with DJ Bystach!

Enjoy yourself around Caernarfon on the Saturday night as members from across Wales come together dressed up as Cowboys and Cowgirls!

The weekend will end with a walk and a talk on the Sunday morning!

Early bird tickets are £25 and include a FREE Wales YFC Cowboy Hat!

Please note: You must be a YFC member to attend this event and must be over 18 years of age by 20th September 2024.

24 in stock

You may also like…