Tocyn Cynhadledd Amaeth CFfI Cymru | Wales YFC Agri Conference Ticket

£0.00

Trefn y Cynhadledd | Order of the Conference

13/01/2024

9:00-16:30

5 x Sgwrs gan Arbenigwyr Diwydiant | 5 x Talks from Industry Experts

Cinio | Lunch

3 x Sesiwn Busnes | 3 x Business Sessions

Te prynhawn | Afternoon Tea

18:30-00:30

Gwobrau Amaeth – Pryd 2 gwrs a dawns i ddilyn (£35 – Tocynnau wedi’u gwerthu ar wahân)

Agri Awards – 2 course meal & after dance (£35 – Tickets sold separately)

14/01/2024

Taith fferm o amgylch Fferm Brongain – Ffarmwr Biff y Flwyddyn 2023 (Tocynnau wedi’u gwerthu ar wahân)

Farm tour of Brongain Farms – BFA Beef Farmer of the Year 2023 (Tickets sold separately)

 

Os oes angen ystafell arnoch i aros ar noson y gynhadledd, gweler ein hopsiynau ystafell.

If you require a room to stay on the night of the conference, please see our room options.

115 in stock

You may also like…