Student Ticket | Tocyn Myfyriwr – Winter Wonderland 2023

£14.50

1 Student’s Ticket for the Wales YFC Youth Forum Trip to Winter Wonderland, Cardiff.

1 Tocyn Myfyriwr ar gyfer Taith Fforwm Ieuenctid CFfI Cymru i Winter Wonderland, Caerdydd.

Date: 5th of January

Dyddiad: 5ed o Ionawr

Time| Amser: 2:45pm

It is the responsibility of the attendee to provide proof of student ID at arrival.

Cyfrifoldeb y mynychwr yw darparu prawf o ID y myfyriwr wrth gyrraedd.

This Item is non-refundable. Ni ellir ad-dalu’r Eitem hon.