Child Ticket | Tocyn Plentyn – Winter Wonderland 2023

£13.00

1 Child’s Ticket (aged 10-16) for the Wales YFC Youth Forum Trip to Winter Wonderland, Cardiff.

1 Tocyn Plentyn (10-16 oed) ar gyfer Taith Fforwm Ieuenctid CFfI Cymru i Winter Wonderland, Caerdydd.

Date: 5th of January

Dyddiad: 5ed o Ionawr

Time| Amser: 2:45pm

This Item is non-refundable. Ni ellir ad-dalu’r Eitem hon.