Podlediadau

Pennod 5 – Eirios Thomas

Pennod 5 – Eirios Thomas

Endaf Griffiths yn cyfweld Eirios Thomas

Endaf Griffiths o Geredigion sydd yn cyfweld Eirios Thomas o Sir Gâr. Mae Eirios yn gyn-drefnydd ar CFfI Sir Gâr ond bellach yn gweithio i Tir Dewi. Mae Tir Dewi yn elusen sydd yn cynnig cymorth iechyd meddwl i’r rheini sydd yn byw yng nghefn gwlad Cymru. Wrth sgwrsio maent yn cyffwrdd a phrofiadau Eirios wrth iddi fod yn aelod ei hunain cyn trafod ei phrofiad wrth fod yn drefnydd ar Sir Gâr am dros ddeugain o flynyddoedd.

Diolch i Endaf Griffiths am gyfweld, a diolch yn fawr Eirios Thomas am gyfrannu.