Podlediadau

Pennod 2 – Teleri Mair Jones

‘Podlediad CFfI a fi’

Pennod 2 – Teleri Mair Jones

Non Gwenllian Williams yn cyfweld Teleri Mair Jones.

Non Gwenllian Williams o Ynys Môn yn cyfweld Teleri Mair Jones sydd hefyd o Ynys Môn. Mae Teleri yn gyn-aelod o glwb Ffermwyr Ifanc Bodedern ond nawr yn gweithio fel Meddyg Teulu ar yr ynys. Wrth sgwrsio maent yn cyffwrdd a phrofiadau Teleri tra’n aelod gyda Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru’n yn ogystal â thrafod sut mae’r sgiliau wedi bod o a dal o fudd iddi heddiw wrth weithio yn y proffesiwn meddygol.

Diolch i Non Gwenllian Williams am gyfweld, a diolch yn fawr i Teleri Mair Jones am gyfrannu.