Marchnad CFfI

Wyt ti’n aelod o CFfI?

Wyt ti’n rhedeg busnes dy hun?

Efallai dy fod wedi cychwyn un yn ystod y cyfnod clo?

Neu eisoes wedi cychwyn busnes ers blynyddoedd?

Wyt ti’n chwilio am ffurf gwahannol o hybu a hyrwyddo dy fusnes?

Ddim yn siwr o le y gelli di hysbysu yr hyn sydd gennyt i’w gynnig?

Neu efallai’n chwilio am ffurf ychwanegol o hyrwyddo dy fusnes?

Os atebaist “ydw” i’r uchod – yna Marchnad CFfI yw’r lle i ti