Marchnad CFfI

Croeso i Farchnad CFfI. Y man lle medru’r canfod yr holl fusnesau sy’n cael ei redeg gan aelodau CFfI. O ddanteithion cartref, i wasanaeth weldio; gemwaith i far gin – gennym rywbeth at ddant pawb.

Cymerwch gip olwg ar y holl fusnesau isod, a chofiwch glicio ar ei logo i ganfod mwy o wybodaeth amdanynt.


Yr anrheg perffaith

Sara Lleucu Textiles

Yn darlunio a chreu paentiadau ac amryw o gynhyrchiol unigryw sy’n tynnu sylw at harddwch tirlun Cymru, ydy’r hyn sydd gan Sara Lleucu Textiles i’w gynnig.

Mae darnau gwreiddiol a phrintiau ar gael ar y tudalen Etsy, ynghyd a darnau tecstilau. Felly cymer olwg ar ei chasgliad heddiw.

Elin Angharad

Chwilio am eitem unigryw lledr i ganmol unrhyw wisg? Wedyn siop Elin Angharad yw’r lle i ti.

Mae Elin Angharad yn creu darnau unigryw a llaw, allan o ledr yn ei gweithdy ym Machynlleth. Mae’n arbenigo mewn creu bagiau, a gellir gweld amryw o wahanol gynhyrchion ar ei gwefan. Gall gwsmeriaid hefyd eistedd i lawr gydag Elin i gynllunio rhywbeth wirioneddol unigryw.

Cwmwl 9

Mae Cwmwl 9 yn fusnes cyffrous ar ei fynny, sy’n creu amrywiaeth o gardiau wedi’i wneud a llaw ar gyfer pob achlysur. Mae’r mwyafrif o rain trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Cwmwl9 hefyd yn cynnig printiau Cymraeg ar gyfer y cartref- felly ewch draw i’w tudalen Etsy yn syth i’w gweld.

Wool & Raddle

Mae Wool & Raddle yn creu edau wlân Cymraeg, a chyweiriau ffelt a llaw. Maent hefyd yn y broses o ddatblygu nifer o gynhyrchion newydd.

Defnyddi’r ei phlatfform i ddathlu gwlân a’i rinweddau; yn ogystal â dogfennu’r broses greadigol o ddeunydd crai i eitem orffenedig.

Sian Angharad

Wyt ti’n chwilio i dretio dy hun neu annwylid i rywbeth bach yn ystod y cyfnod rhyfedd yma? Wedyn cymer olwg a’r gemwaith Sian Angharad.

Gemwaith wedi’i wneud allan o glai “polymer” a llaw yng nghanolbarth Cymru. O glustlysau “clip-on” i hops; gemwaith beiddgar i fwclis syml – ganddynt y cyfan. Ewch draw i dudalen Instagram ac Etsy Sian Angharad i weld beth sydd ar gael.

Miri Crosho

Creu amrywiaeth o eitemau wedi crosho a llaw. O bandiau gwallt a “scrunchies” i anrhegion i fabanod a blancedi.

Mae ‘na rywbeth at ddant pawb, felly pam ddim bwrw olwg ar yr hyn sydd gan Miri Crosho i’w gynnig.

Celf Ff.R Art

Busnes newydd, cyffrous wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru. Mae Clef Ff.R Art yn creu darnau gwreiddiol ar lechen Cymraeg, darnau acrylig a llaw, printiau a chardiau wedi’i hysbrydoli gan amaethyddiaeth a’r byd naturiol o’n hamgylch.

Urban Garden Crafts

Busnes bach ecogyfeillgar, gyda’r nod o annog unigolion i dyfu amrywiaeth o gynnyrch ffres o’u cartref ydyw Urban Garden Crafts.

Mewn partneriaeth â Thŷ Poeth Farm, mae ei chynhyrchion a chitiau tyfu (blodau haul, casgliad o berlysiau, tsili (chilli) a thomatos) ar gael i’w prynu o’u siop fferm neu trwy glicio ar ei logo uchod.

Wreaths by KS

Mae Wreaths by KS yn fusnes sy’n mynd o nerth i nerth wedi iddo sefydlu ddiwedd y llynnedd.

Maent yn creu torch unigryw a llaw (gan ddefnyddio blodau a gwyrddni byw neu/a ffug) sydd wedi’i deilwra i ofynion a gweledigaeth y cwsmer. Felly cymrwch olwg ar yr hun sydd ganddynt i’w gynnig heddiw.

The Cosy Barn

Gan gymryd ysbrydoliaeth o’r fferm odro deuluol, ar amgylchedd naturiol o’i hamgylch, mae Hannah, The Cosy Barn, yn darlunio a chreu tecstilau i’r gegin a’r cartref o’r ansawdd uchaf.

Ceir dyluniadau eu darlunio a llaw, cyn cael ei brintio’n ddigidol ymlaen i ffabrig, a’i gwneud yn gynhyrchion gorffenedig. I weld y casgliad cyfan sydd gan The Cosy Barn i’w gynnig i chi, cliciwch ar y logo uchod.

L P-D

Beth am harddu dy gartref gydag un o anrhegion unigryw Lowri P D sydd wedi’u darlunio a’u cerfio â llaw? O fatiau diod i fyrddau torri, blychau pwrpasol i blant i blaciau gobaith. Mae yna rywbeth at ddant pawb.

Ac os nad yw hynny’n ddigon i’ch temtio mae Lowri P-D hefyd yn creu ac yn personoli mwclis arian sterling – felly beth am fynd draw i weld beth sydd ganddi i’w gynnig?

Crefftau’r Dyffryn

Gwnïo amrywiaeth o buntings sy’n addas ar gyfer unrhyw ddathliad ac achlysur. Mae pob eitem yn cael ei chreu yng nghanol canolbarth Cymru, a gellir ei phersonoli yn dibynnu ar anghenion y cwsmer.

Am fwy o wybodaeth, ac i weld y darnau hyfryd sydd ar gael edrychwch ar “Crefftau’r Dyffryn” ar y cyfryngau cymdeithasol neu ar Etsy.


Bwyd a Diod

Alfies Cakes

Yn cynnig amrywiaeth o gynhyrchion ffres wedi’i bobi o galon Sir Dre Faldwyn ydyw Benbow Cakes.

O gacennau traddodiadol, i cheesecakes a chacennau ffrwyth. Medru’r unrhyw un o rain gael ei bobi a’i deilwra i’ch gofynion ar gyfer pob achlysur.

Cacennau

Mirain Haf

Yn darparu amrywiaeth o gacennau cartref ar gyfer unrhyw achlysur.

Mae Cacennau Mirain Haf hefyd yn cynnig platiau sawrus a melys; yn ogystal â gwasanaeth te prynhawn i’ch drws.

Cacs Es

Cacennau, brownis a nifer o ddanteithion blasus arall ar gyfer pob achlysur, megis penblwyddi, dathliadau priodas, priodasau a bedydd.

Cymerwch olwg ar y cyfan sydd gan Cacs Es i’w gynnig i chi, drwy glicio ar ei logo uchod.

Llaeth

Gwarffynnon

Gwerthu llaeth wedi’i basteureiddio drwy beiriant yn y Bar Llaeth ar Stryd y Farchnad, Llanbedr Pont Steffan. Mae’r llaeth wedi’i odro a’i brosesu gan ddefnyddio egni gwyrdd gydag 1 milltir bwyd, y ffordd gynaliadwy.

Gallwch hefyd brynu nifer o gynnyrch lleol eraill yn y Bar Llaeth.

Garth Farm

Fferm mynydd ar bwynt uchaf Caerdydd ydyw Fferm Garth; yn gwerthu bocsys cig yn uniongyrchol i’w gwsmeriaid. Medru’r hefyd arlwyo ar gyfer priodasau.

Rydym yn magu Gwartheg Du Cymraeg, Defaid Mynydd Du Cymreig a Defaid Mynydd “South Welsh” i’w gwerthu yn ein bocsys cig, yn ogystal â Moch Cymreig.

The Shepherd’s

Crook

Bar symudol ydy’r Shepherd’s Crook, sy’n darparu gwasanaeth ar gyfer pob achlysur. Mae’r bar symudol wedi’i chreu ar gefn hen drelar – gydag ychwanegiad newydd ar y gweill: Becws y Shepherd’s Crook.

Cadwch eich llygaid allan am ddatblygiadau’r Shepherd’s Crook Bakery.

Porcyn

Fel ennillwyr gystadleuaeth Menter Moch 2020 – mae Porcyn nawr yn cynnig bocsys cig i gwsmeriaid oddi ar ei fferm deuluol. Mae’r bocsys Porc a Bacwn yn cael ei werthu mewn pecynnau sy’n siwtio’r cwsmer: bocs 2 / 4 / 6 person.

Cadwch eich llygaid allan am ddatblygiadau cyffrous i’r dyfodol.

Cegin Derw

Menter newydd a chyffrous wedi ei leoli yng nghalon Sir Benfro ydy Cegin Derw. Ceir danteithion megis Cacennau, Bara Brith (torth neu gacennau bach a rhywbeth bach ychwanegol ynddynt), cwcis, brownis a mwy.

Felly beth ydych yn aros am? Cliciwch ar y logo uchod, ac archebwch eich blwch o nwyddau cartref neu’ch te prynhawn heddiw.


Gwasanaethau

Dylunio G.R.E

Designs

Mae Dylunio GRE yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau gwaith metal. Maent yn creu cynnyrch unigryw a llaw megis arwyddion, clociau, “triverts”, matiau diod a llawer mwy.

Medru’r eitemau cael ei bersonoli drwy ddefnyddio peiriant torri plasma CNC.


YMUNWCH Â MARCHNAD CFFI

Ydych chi’n aelod CFfI ac yn rhedeg busnes eich hun?

Hoffech chi fod yn rhan o Farchnad CFfI?


Ddim yn aelod o CFfI?

Paid â phoeni – mae yna dal gyfle i ymuno a chlwb CFfI yn dy ardal leol.

Gyda 157 ledled Cymru – clicia ar y map (dde) i weld pa glwb sy’n agos i ti.

Ymuna â mudiad ieuenctid gwledig fwyaf Cymru heddiw